Skogsgläntan

{"X":0.13,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Skogsgläntan

Förskolan Skogsgläntan ligger fint belägen på Violvägen, med en naturskön miljö runtomkring. Skogen finns precis intill gården och vattnet kan skymtas från de äldre barnens utegård. Via de yngre barnens utegård så kommer vi snabbt till vår skog. Båda utegårdarna är anpassade efter de åldrar som barnen är indelade efter.
Förskolan Skogsgläntan stod färdigbyggd i maj 2015.

Fyra avdelningar

Ekorren och Trollsländan
På Ekorren och Trollsländan går barnen som är mellan 1 och 3 år. De har gemensam utegård.

Räven och Ugglan
På Räven och Ugglan går de äldsta barnen som är mellan 3 och 5 år. Dessa avdelningar delar också utegård.

Vision &arbetssätt

Våra värdeord är: Genom kunskap och engagemang vill vi skapa en verksamhet som ger trygghet, glädje och gemenskap, där alla är lika mycket värda.
Barns eget inflytande är en viktig del av vårt arbetssätt där vi kan vara lyhörda för barnens behov och intressen. Glädje och engagemang ger en lustfylld och lärorik miljö!

Vi anser att genom att vara närvarande pedagoger och finnas nära barnen så kan vi arbeta förebyggande och vi tror att detta kan ge barnen den trygghet som de har rätt till under sin vistelse hos oss.
Trygga barn har modet att våga utforska sin omgivning, ta lärdom och växa utifrån sina misstag, framgångar och erfarenheter.
Genom att vara trygg med sig själv och känna tillit till andra så kan man också förstå och respektera varandras olikheter. Det är vi som vuxna som genom vårt förhållningssätt visar barnen vikten av solidaritet och tolerans, och ger dem kunskapen om alla människors lika värde.

Byggnaden har formen som en sol med fem strålar runtomkring. I mitten av byggnaden finns det ett stort samlingsrum där vi kan ha olika aktiviteter. Det kan även användas vid större sammankomster som föräldrar bjuds in till. Det stora samlingsrummet har en egen entré vilket möjliggör samarbete via de olika avdelningarna då det gäller öppning och stängning.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson