Cykel i solnedgången
Solnedgång

Läsårstider

Här hittar du grundskolans, gymnasieskolans samt allmänna förskolans läsårstider för Årjängs kommun.

Vårtermin 2023

Grundskola/gymnasieskola


Datum

Elever

Terminstart

2024-01-10

Personal


2024-01-08

Elever

Terminslut

2024-06-12

Personal


2024-06-19

Sportlov


2024-02-26 - 2024-03-01

Påsklov


2024-04-02 - 2024-04-05

Studiedagar


2024-03-28

Lovdagar


2024-05-10, 2024-06-07

Hösttermin 2024

Grundskola/gymnasieskola


Datum

Elever

Terminstart

2024-08-19

Personal


2024-08-08

Elever

Terminslut

2024-12-20

Personal


2024-12-20

Höstlov


2024-10-07 - 2024-10-11

Studiedagar


2023-10-28

Allmän förskola

Avgifter och verksamhetstider

Den Allmänna förskolan har egna läsårstider. Hel barnomsorgsavgift betalas från vårterminens slut till nästa nästa termin börjar. Verksamheten följer skolans läsår. Du som har allmän förskoleplats följer dessa datum.
Du som har tillsynsbehov för arbete eller studier, eller ej kan följa dagarna den allmänna förskolan är, debiteras avgift men får 30% avdrag på din faktura.

Läsåret 2023-2024

Allmän förskola


Datum

Hösttermin


2023-08-17 - 2023-12-20

Vårtermin


2024-01-10 - 2024-06-12

Höstlov


2023-10-09 - 2024-03-01

Jullov


2023-12-20 - 2023-01-10

Sportlov


2024-02-26 - 2024-03-01

Påsklov


2024-04-02 - 2024-04-05

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar när terminerna startar och slutar. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Läsåret ska dessutom bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Studiedagar

Barn- och utbildningsnämnden bestämmer vilka dagar under läsåret som personal ska planera skolarbetet och fortbilda lärare.

Ledighet för elev

Ledighet kan beviljas vid sjukhusbesök, begravningar och liknande. Ledighet beviljas inte för utlandsresor eller liknande. Dessa aktiviteter ska du lägga på skolledigheterna. OBS! Ledighet får inte bara läggas i appen utan måste sökas hos mentor eller rektor.

Förskoleklass och Grundskola

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ledighetsansökan lämnas till klasslärare eller mentor i god tid före ledigheten. Om ledigheten avser mer än tio dagar per läsår ska den även beviljas av skolans rektor. OBS! Ledighet får inte bara läggas i appen utan måste sökas hos mentor eller rektor. Blankett för ledighetsansökan hittar du nederst på sidan.

Gymnasieskola

Du som studerar på kommunens gymnasieskola ansöker i god tid om ledigt på blanketten nedan. Om du är under arton år ska din förälder skriva under ansökan. Mentor beslutar vid 1, 2 eller 3 dagars ledighet i följd eller vid del av dag. Rektor beslutar i övriga fall.

Ersätt missad kunskap

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär att det ska finnas goda skäl för ledigheten samt göra det möjligt för ditt barn att ta igen missad undervisning.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson