Kostenheten

{"X":0.315,"Y":0.0,"Width":0.4,"Height":1.0}
Mat

I Årjängs kommun serveras varje dag ett stort antal måltider inom den kommunala verksamheten. Att få njuta av god och näringsrik mat i en trevlig måltidsmiljö med ett gott bemötande bidrar till en positiv måltidsupplevelse.

En måltid har flera syften; den ska uppfylla våra behov av näring och njutning men även det sociala umgänget kring måltiden är viktigt. Kostenheten arbetar för att maten ska vara av god kvalitet, vara varierad och att gästen får ett trevligt bemötande och kan äta i en trevlig miljö.

Vi arbetar hela tiden med kvalitetsförbättringar och utvecklar menyerna för att följa med i tiden. Docks finns alltid den svenska husmanskosten som en plattform att utgå ifrån.

Vi har tillagningskök på våra äldreboende Kvarnåsen och Solgården. Dessa levererar även mat till hemtjänst och LSS

Det finns tre tillagningskök inom skolan. Nordmarkens skola, Töcksfors skola och Svensbyns skola. Holmedals skola får sin mat från Töcksfors skola

Vad gäller våra förskolor har alla utom förkolorna Klimpen, Myran, Junibacken och Solstrålen tillagningskök. Myran, Junibacken och Solstrålen får sin mat från Töcksfors skola och Klimpen får sin från Svensbyns skola

I vår kommun använder vi kostdataprogrammet Mashie. Detta används i verksamheten för att beställa måltider från köken. Vi kommer också inom kort att starta upp en svinnmodul som kommer att räkna ut matsvinnet i våra verksamheter.


Menyer för Årjängs kommun

Riktlinjer för måltidsverksamheten

Regler och ansökan om specialkost förskola, fritids och skola

Kontakt

 • Anna-Lena Göransson

  Kostchef

  0573-140 23 anna-lena.goransson@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 30 Årjäng

 • Kvarnåsen kök

  Tillagningskök

  0573-141 72 073-06 15 758

  Besöksadress

  Kvarnåsgatan 13

  Postadress

  672 30 Årjäng

  Årjängs tätort. Tillagar mat till särskilt boende Kvarnåsen, hemtjänst Årjängs området och LSS

 • Solgården kök

  Tillagningskök

  0573-139 77 070-27 21 994

  Besöksadress

  Sveavägen 4

  Postadress

  672 41 Töcksfors

  Töcksfors tätort. Tillagar mat till särskilt boende Solgården och hemtjänst Töcksforsområdet

 • Nordmarkens skola kök

  Tillagningskök

  0573-142 19 072-71 96 274

  Besöksadress

  Skolvägen 1-3

  Postadress

  672 32 Årjäng

  Årjängs tätort. Tillagar mat till Nordmarkens skola och ÅGY

 • Töcksfors skola kök

  Tillagningskök

  0573-139 52 070-21 18 557

  Besöksadress

  Skolvägen 1

  Postadress

  672 41 Töcksfors

  Töcksfors tätort. Tillagar mat till Töcksfors skola, Holmedals skola, Myran, Stenhuset, Junibacken och Solstrålen

 • Svensbyns skola kök

  Tillagningskök

  0573-138 76 073-05 59 616

  Besöksadress

  Svensbyn 54

  Postadress

  672 95 Årjäng

  Sillerud. Tillagar mat till Svensbyns skola, förskolan Lillsurret och förskolan Klimpen

 • Holmedals skola kök

  Mottagningskök

  0573-138 71 073-06 95 197

  Besöksadress

  Holmedal 7

  Postadress

  672 94 Årjäng

  Holmedal

 • Backsippan kök

  Tillagningskök

  0573-141 86 073-02 02 517

  Besöksadress

  Östtomtvägen 22

  Postadress

  672 31 Årjäng

  Förskola Årjängs tätort

 • Pillret kök

  Tillagningskök

  0573-141 95 072-45 61 032

  Besöksadress

  Högerudsvägen 26

  Postadress

  672 30 Årjäng

  Förskola Årjängs tätort

 • Prästkragen kök

  Tillagningskök

  0573-141 67 072-21 57 433

  Besöksadress

  Blomstervägen 5

  Postadress

  672 32 Årjäng

  Förskola Årjängs tätort

 • Skogsgläntan kök

  Tillagningskök

  0573-138 95 072-71 52 882

  Besöksadress

  Violvägen 48

  Postadress

  672 32 Årjäng

  Förskola Årjängs tätort

 • Regnbågen kök

  Tillagningskök

  0573-140 05 073-04 39 347

  Besöksadress

  Storgatan 31

  Postadress

  672 31 Årjäng

  Förskola Årjängs tätort

 • Dungen kök

  Tillagningskök

  0573-138 83 073-07 13 069

  Besöksadress

  Nygårdsvägen 17

  Postadress

  672 41 Töcksfors

  Förskola Töcksfors tätort

 • Junibacken kök

  Mottagningskök

  0573-139 54 072-71 94 217

  Besöksadress

  Skolvägen 1

  Postadress

  672 41 Töcksfors

  Förskola Töcksfors tätort

 • Paletten kök

  Tillagningskök

  0573-139 71 070-30 95 274

  Besöksadress

  Västra bön Näset 5

  Postadress

  672 41 Töcksfors

  Förskola Töcksfors tätort

 • Klimpen kök

  Mottagningskök

  0573-138 78 072-45 61 066

  Besöksadress

  Svensbyn 50

  Postadress

  672 95 Årjäng

  Förskola Sillerud

 • Karlavagnen kök

  Tillagningskök

  0573-138 88 072-21 91 333

  Besöksadress

  Hämnäs

  Postadress

  672 93 Årjäng

  Förskola , Karlanda

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson