Tillgänglighet för www.arjang.se

Årjängs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig.

Innehåll som inte är tillgängligt

På webbplatsen Varumärket Årjäng används funktionen expanderbara boxar. En expanderbar box är en textruta där användaren själv, genom att klicka på plustecknet i rutan, kan få mer information om ämnet som textrutan behandlar. Texten i rubriken i rutan har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrundsfärgen.

På webbplatsen Varumärket Årjäng används knappar där texten inte har tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrundsfärgen.

Vissa filer är inte tillgängliganpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst.

Vissa bilder kan sakna alt-text. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter.

Några av de system och e-tjänster som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, knappars storlek, viss formatering samt kod. Vi samverkar med leverantörer för att se till att tjänster görs tillgängliga.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Rapportera brister på digital tillgänglighet
Via e-post: kommun@arjang.se

Via telefon: 0573-141 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Soleil Sweden AB har gjort en oberoende granskning av www.arjang.se.
Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2021.

Webbplatsen publicerades den 1 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2021.