Vård- och omsorgscollege

För att säkra kvaliteten på vårdutbildningarna samarbetar Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning med arbetslivet inom vård- och omsorg. VO-College Värmland bidrar till att välutbildad vårdpersonal i regionen uppfylls. 

Samverkan mellan utbildning och yrkesliv

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra var och ens ansvar och säkra kvaliteten kommer de samlade resurserna att utnyttjas mer effektivt.

VO-College är inte en skola eller utbildning utan ett regionalt samarbete mellan arbetslivet och de yrkesutbildningar som redan finns, både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

VO-college i Värmland

VO-College Värmland ska bidra till att behovet av välutbildad personal inom vård- och omsorgsyrken i Värmland uppfylls. En regional styrgrupp ansvarar för utvecklingen.

Följande lokala certifierade Vård och omsorgscollege ingår i Värmland:

  • Västra Värmland: Arvika och Årjäng
  • Filipstad
  • Hagfors/Munkfors
  • Centrala Värmland: Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad
  • Kristinehamn
  • Säffle
  • Torsby/Sunne

Årjäng är certifierat VO-college sedan juni 2012.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström