Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Alla kommuner ska veta vilka sysselsättningar som ungdomarna i åldern 16-20 år har. De som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar och ska erbjudas individuella åtgärder.

Det främsta syftet är att hjälpa ungdomar att genomföra och avsluta sina gymnasiestudier. Andra aktivitetet kan också erbjudas som till exempel praktik eller choahande samtal.

Kommunens aktivitetshandläggare finns på Årjängs gymnasieskola och ska löpande under året hålla sig informerad om hur man är sysselsatt. Kontakten kan ske både genom telefon, sms, mejl och personliga möten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström