Junibacken

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Junibacken

Vår förskola som är byggd 2011 finns i nära anslutning till Töcksfors skola. Våra lokaler är väl anpassade till vår verksamhet och vi har en fin utegård precis i skogskanten.

Tre avdelningar

Solen
På solen går de äldsta barnen som är mellan 2 och 4 år.

Havet
På Havet går barnen som är mellan 2 och 3 år gamla.

Ängen
På Ängen går de yngsta barnen som är från 1 till 2 år.

Vår mat levereras från matsalen på Töcksfors skola.

Vision & arbetssätt

Vår vision är att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och växa till människor som klarar av att möta framtiden.

Vårt arbetssätt bedrivs tematiskt vilket innebär att vi jobbar med språk, matematik, sång och musik, skapande, teknik och naturkunskap genom ett och samma ämne och tema. Vi tycker att barns inflytande är en viktig del av förskolans arbetssätt där vi är lyhörda för barnens behov och intresse. Genom barnens möjlighet till inflytande tror vi utbildningen blir mer lustfylld och lärorik.

Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta individer som själva klarar av att till exempel klä sig, ta mat själva och så vidare. Vi tycker det är viktigt att ge barnen ett positivt bemötande, ge tillit och möjlighet att resonera kring egna beslut

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson