Myran

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Myran

Myran ligger i samma byggnad som Holmedals skola och fritidshemmet Humlan.
Humlan och Myran samarbetar med öppning och stängning.
Förskolan ligger på landet och har mycket nära till skogen.

En avdelning

Förskolan Myran är en avdelning med barn 1-5 år.

Vision & arbetssätt

Vår vision är att ge barnen stimulans till fantasi och kreativitet, att barnen är trygga i sig själva och klarar att uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna påverka sin vardag. Vi vill att de respekterar varandra och tar ansvar för sina handlingar.
Vi förhåller oss till förskolornas gemensamma trygghetsrutiner och arbetar med aktiva årgärder för att jobba förebyggande och främjande gentemot alla diskrimineringsgrunder.
Som vuxna på förskolan strävar vi efter att vara bra förebilder genom ärlighet, uppriktighet och lyhördhet.
Vi tror på det kompetenta barnet!

Vi tror på barnens förmåga och uppmuntrar dem i sin utveckling.
Vi tillvaratar vår utemiljö som främjar hälsa och välbefinnande.
Vi tror på en bra relation mellan personal och föräldrar.
Trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn är en bra grund för att nå våra mål!
Vår undervisning är baserad på alla mål i vår läroplan, Lpfö18.

På Myran strävar vi ständigt efter att förbättra vår ute- och innemiljö för att skapa en inspirerande och trivsam förskola.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson