Klimpen

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Klimpen

Förskolan Klimpen ligger naturskönt i Sillerud i nära anslutning till Svensbyns skola. Förskolan byggdes 1993 och är tillbyggd 2011.
Förskolan har en vacker varierad utemiljö. Vi har tillgång till stora lekytor ute och nära till skog.

Två avdelningar

Guldkornet
På Guldkornet går barnen som är mellan 1 och 2 år.

Guldgruvan
På Guldgruvan går barnen som är mellan 2 och 4 år.

Våran mat lagas och hämtas i köket på Svensbyns skola.

Vision & arbetssätt

På förskolan Klimpen tycker vi att det är viktigt med trygghet, något som vi ser som grunden för en god utbildning. Vi ger även stort utrymme för lek, då detta också är något som vi anser gynna barnens utbildning.

På Klimpen arbetar vi tematiskt med undervisningen, vilket innebär att vi arbetar ämnesövergripande och vi kan på så sätt få in alla ämnen i förskolans läroplan, så som språk, matematik, digitalisering, normer och värden.

Vi nyttjar vår utemiljö genom att vara ute mycket. Vi leker ute på gården men går också iväg på promenader, bland annat till hembygdsgården och skogen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson