Lillsurret

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Lillsurret

Lillsurret är integrerad i Svensbyns skola. Den är fint belägen mitt i Sillerud med naturskön miljö runtomkring. Förskolan har en egen utegård med sandlåda och klätterställning och med sjöutsikt och skog precis inpå knuten. Innemiljön består av flera rum med olika lekmiljöer för att stimulera barnens lek och intressen.
Vi har även tillgång till andra lekplatser, fotbollsplaner, ishockeyrink och gymnastiksal på skolans område. Det är promenadavstånd till affär, hembygdsgård och andra natursköna områden.

En avdelning

På Lillsurret är barnen 4-5 år.

Vision och arbetssätt

Vår vision är att vara närvarande och engagerade pedagoger som skapar kvalité på förskolan. Vi vill ge barnen en trygg, rolig och lärande vistelsetid som de kan tänka tillbaka på och minnas med glädje.

Utbildningen bedrivs med ett tematiskt arbetssätt där våra styrdokument löper som en röd tråd under året. Våra teman planeras utifrån ett hållbart arbetssätt och omfattar undervisning i social och kulturell kompetens, lek, språk, kommunikation, naturkunskap med ekologisk och miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, digitalisering, matematik, estetik och skapande. Genom att ge barnen inflytande i våra teman blir undervisningen mer lustfylld och lärorik.

Vi tror på det kompetenta barnet och vill bidra till att barnen utvecklas till självständiga individer som klarar möta framtiden!

Styrdokument

Vi arbetar utifrån våra styrdokument skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö 18), barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson