Fristående verksamhet

{"X":0.0,"Y":0.035647279549718573,"Width":1.0,"Height":0.74859287054409007}
Föräldrakooperativet Holken
{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
signebyn

Fristående verksamhet är en verksamhet med annan ägare än stat, landsting eller kommun. Friskolorna i Sverige är skattefinansierade med skolpeng. En skola som helt eller delvis finansieras med elevavgifter kallas privatskola.

Fristående verksamheter i kommunen

För närvarande finns två fristående förskoleverksamheter i kommunen, ett föräldrakooperativ och en friskola.

Föräldrakoooperativet Holken ligger i Va Fågelvik och tar emot barn 1-5 år och Friskolan Signebyn som tar emot barn 4-5 år

Innan verksamheten startas måste den fristående huvudmannen få ett godkännande från kommunen för att driva verksamheten. När verksamheten har startat står den under kommunens tillsyn. Kommunen betalar ersättning till den fristående huvudmannen enligt samma principer som den egna verksamheten.
De flesta lagar, regler, läroplan och styrdokument är gemensamma för både den kommunala och den fristående verksamheten.

Vill du ansöka om plats till någon av de fristående verksamheterna gör det på vår e-tjänst Ansökan om barnomsorg (förskola eller fritidshem) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För mer information om föräldrakoooperativet Holken, se deras facebook sida.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson