Pillret

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Pillret

Förskolan Pillret ligger centralt i Årjäng men ändå nära till naturen.

Fyra avdelningar

Grön och Gul
På Grön och Gul går de äldsta barnen som är mellan 3 och 5 år.

Röd och Blå
På Blå och Röd går barnen som är mellan 1 och 3 år.

Vision och arbetssätt

  • Vi vill skapa en förskola där barn och föräldrar kan känna sig trygga.
  • Där barnen lockas till lärande och utveckling i en glädjefylld miljö.
  • Där social kompetens kan utvecklas och den enskilde individen i gruppen stärks.

Med läroplanen som bas, tolkar vi vårt uppdrag på Pillret så här:

  • Vi vill se barnet i ett helhetsperspektiv
  • I samarbete med hemmen möta och stimulera varje barn i deras utveckling, lärande och behov.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson