Regnbågen

Förskolan Regnbågen är en nybyggd förskola som stod klar hösten 2020. Förskolan är belägen i centrala Årjäng, med närhet till såväl skogsmiljöer som bibliotek och torg . Detta ger oss goda förutsättningar till att göra utflykter i närområdet.

Fyra avdelningar

Månen och Kometen är avdelningar för äldre barn 3-5 år.

Planeten och Stjärnan är avdelningar för yngre barn 1-3 år.

Vår vision och vårt arbetssätt

För oss är det viktigt att ge varje barn en trygg och lustfylld lärmiljö på förskolan. Det gör vi genom att själva vara goda förebilder, som finns nära i barnens lek och utforskande. Att vara närvarande vuxna bidrar till att skapa trygghet för barnen, vilket leder till att de får mod till att lära och utvecklas. Vi arbetar med att skapa gemenskap i gruppen där varje barn får känna sig viktig. Vi vill att både barn och vårdnadshavare ska minnas sin tid hos oss med glädje!

Våra styrdokument

Vi arbetar i enlighet med våra styrdokument, Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö18), Barnkonventionen (lagen om barns rättigheter) och Diskrimineringslagen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson