Paletten

Förskolan Paletten
Foto Lars Brander

Vår nybyggda förskola ligger på en naturskön plats i Töcksfors. Vi har välplanerad utegård, nära till skogen och mycket ändamålsenlig innemiljö. Vi har gångavstånd till centrum.

Fyra avdelningar

Orange
På Orange går de äldsta barnen som är mellan 3 och 5 år.

Lila och Rosa
På Lila och Rosa går de yngsta barnen som är mellan 1 och 3 år.

Turkos
Turkos avdelning öppnas när fler barn i Töcksfors har omsorgsbehov.


Vision och arbetssätt

Vår utbildning syftar till att förbereda barnen för att möta framtiden och det samhälle som väntar dem. Vi som arbetar på Paletten vill vara trygga och goda förebilder som möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och vi vill framhålla och visa barnen att de är kompetenta.

Våra ledord är: Livslångt lärande, trygghet, gemenskap, glädje, kreativitet och lekfullhet.

Vårt arbetssätt är tematiskt, vilket innebär att vi under ett läsår får in alla ämnen ur läroplanen som språk och kommunikation, naturvetenskap, matematik, lek, digitalisering, social kompetens och värdegrund.

Vår utgår från att barnen är kompetenta individer, till exempel att barnen kan klä sig själva, ta mat själv och så vidare. Vi är lyhörda för barnens behov och intressen. Om vi ger barnen möjlighet till stort inflytande så blir verksamheten mer lustfylld och lärorik.


Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson