Lyssna

Förskolor

Förskolans utbildning ska stärka barnens framtidstro och ge dem goda förutsättningar att tro på den egna förmågan och att utveckla sin egen förmåga, sin lust och vilja att lära och utvecklas. Utbildningen ska vara rolig, stimulerande och utmanande och göra förskoletiden till en tid fylld av lustfyllt lärande, samt aktivt bidra till jämställdhet och tillvaratagande av mångfaldens möjligheter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 december 2020

Kontakt

Här hittar du förskolorna

Karta över förskolor

Förskolans mål

Läroplan