Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Särskilt boende Kvarnåsen/Solgården

Företagslogga.
Företagslogga.

Vårt mål är att alla äldre ska erbjudas en bra, trygg och värdig omsorg. Man kunna leva ett tryggt och självständigt liv med stort inflytande över sin vardag även på äldreboendet.

Som hyresgäst på ett särskilt boende betalar du hyra för lägenheten.

Du betalar även en avgift för omvårdnaden.

På särskilt boende som drivs av Norlandia arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut och vid behov kontaktas även läkare.

Avgifter för besök hos/av läkare och mediciner betalar du själv.

Så fördelas lägenheterna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet inom tre månader från beslutsdatum. Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av omvårdnad. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds lägenhet.

Erbjudande om lägenhet

Om du som erbjudits lägenhet tackar ja, kommer verksamhetschefen för det aktuella boendet att kontakta dig och tillsammans planera inflyttningen.

Särskilt boende i kommunen

Det finns två särskilda boenden för äldre i Årjängs kommun som drivs av Norlandia, Kvarnåsen i Årjäng och Solgården i Töcksfors.

Uppdraget är reglerat i avtal och verksamheten följs kontinuerligt upp av kommunen. Individ- och familjeomsorgen bedömer behovet av särskilt boende oberoende om boendet drivs av kommunen eller en extern aktör.

Ansökan lämnas till Individ och familjeomsorgen

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund