Missbruk och beroende

Kvinna med pappersfamilj i handen.
Kvinna med pappersfamilj i handen.

Idag söker allt fler tröst och lindring i alkohol och/eller andra droger eller spel. Vuxna med missbruksproblem kan få hjälp med att se andra möjligheter och alternativ till att leva självständigt utan missbruk.

Vid tillfälliga kriser kan det också vara svårt att lösa sin situation. På Individ- och familjeomsorgen finns möjligheten att få råd och stöd.

Vuxenenheten vänder sig till personer som är över 18 år.

Råd och stöd

Möjligheten finns att ringa anonymt till Individ- och familjeomsorgen på vuxenenheten, för att få råd och stöd. Du kan också göra en anmälan som innebär att vuxenenheten snarast kontaktar den du är orolig för.

Sekretess och tystnadsplikt

Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva Socialtjänstens sekretess.

Hjälp du kan få

Vuxenenheten kan hjälpa till i olika situationer och vänder sig både till dig med problem och anhöriga. Vi kan hjälpa dig:

  • som anhörig
  • vid missbruk av alkohol, narkotika, medicin, spel mm.
  • med rådgivning
  • vid tillfälliga kriser

För att ansökan vänder man sig till en vuxenenheten som startar en utredning och fattar beslut, handläggare har tre månader på sig att utreda och lämnar besked till dig som ansökt.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund