Digital tillsyn/ Trygghetslarm/ Digitala lås


Några av våra digitala hjälpmedel

Att känna sig trygg i sitt eget hem är viktigt. Att veta att man har någon att ringa om något händer kan öka tryggheten.

Genom trygghetslarmet är det möjligt att skyndsamt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet som kan öka din trygghet, till exempel om du ramlar. Trygghetslarmet är inte ett akutlarm.

Vid akuta situationer kontaktar du SOS Alarm.

Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning.

När du trycker på larm knappen ringer det automatiskt upp en larmcentral som kontaktar kommunens hemtjänstpersonal som åker hem till dig.

Ansökan

Ansökan lämnas till kommunens socialsekreterare/biståndsbedömmare.
Du som är 75 år och äldre kan i vår kommun göra en förenklad ansökan.

Felanmälan/frågor/flytt/uppsägning

Om trygghetslarmet inte fungerar som det ska, om du vill fråga om något eller vill säga upp larmet, kontakta larmansvarig.

Zandra Vestlund

Maria Krainskij

Så fungerar ett trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till vägguttaget.

En trådlös larmknapp sätts på armen eller i ett band runt halsen.

Den bärbara larmknappen är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar och diskar.

Viktigt: Drag inte ur kontakten till trygghetslarmet (dosan på väggen), larm går då till larmansvarig för extra koll.

Är larmet utan ström mer än 2 dygn fungerar det inte.

Så här gör du för att larma:

Larma genom att trycka på larmknappen som du har på armen eller runt halsen eller på den röda knappen på trygghetsdosan.

När du trycker på knappen kommer du till larmcentralen där det finns personal som svarar dygnet runt.Personalen vid larmcentralen gör en första bedömning av ditt behov av hjälp och kontaktar efter det hemtjänst eller ambulans vid behov.

Det här händer när du larmar:

När du larmat kontaktar personal vid larmcentralen Årjängs kommuns hemtjänst som då tar en kontakt med dig. Om inte larmcentralen får kontakt med dig när du har larmat, ringer de till hemtjänsten som då åker till din bostad.

Digital tillsyn - tillsynsbesök med kamera

Årjängs kommun erbjuder tillsynsbesök via kamera, dessa kan ske dag som natt.

Hemtjänstpersonalen använder trygghetskameran för att titta till dig på överenskomna förutbestämda tider. Inga bilder lagras. Om någonting inte står rätt till så åker personalen hem till dig.

Hur ofta och vilka tider görs upp med installatören mellan den enskilde och/eller anhörig.

Hur fungerar då digital tillsyn?

Hemtjänsten använder digital tillsyn som ett fönster in till den enskilde/brukaren.
Besöken genomförs planerade, händelsebaserade eller kontinuerligt:

  • Planerad tillsyn genomförs vid fasta, överenskomna tider som gör upp vid installation.
  • Kontinuerlig tillsyn gör det möjligt för en tjänsteutövare att övervaka flera användare samtidigt.

Med hjälp av en kamera och en enkel app kan hemtjänsten snabbt kontrollera om allt är bra med användaren.

Varför ska man använda digital tillsyn?

Möjligheten att kika till den enskilde/brukaren via en kamera är ett effektivt komplement till fysiska hembesök. Hemtjänsten sparar den tid de annars skulle lägga på att köra runt till patienter.

Digital tillsyn på natten kan göras helt utan att störa patienten, och bidrar på så sätt till bättre sömn.

Digitala lås

I Årjängs kommun använder vi oss av digitala lås vid installatiom av larm men också om man har mycket hemtjänst insatser, då dessa underlättar för personalen och kan vara på plats snabbare.

Detta för att brukaren ska kunna få hjälpen fortare och personalen ska inte behöva bära runt på alla nycklar.

 

 

 

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund