Integrationsenheten

Årjängs kommun har ansvar gentemot familjer och vuxna nyanlända att bland annat ge praktiska råd, undervisning i SFI och information om hur samhället fungerar.

Service och stöd

När man är ny i ett land kan det vara svårt att förstå hur samhället fungerar. Välkommen till integrationsenheten så berättar vi mer om vår service. Vi guidar dig rätt, förklarar och förtydligar så att din start i Sverige blir så bra som möjligt.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde gentemot familjer och vuxna nyanlända

Av vår samhällsvägledare får du information om:.

  • Ge praktiska råd i samband med bosättning.
  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering - information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, skola och barnomsorg.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Information om övrig kommunal verksamhet och service.
  • Kontakt med hälso- och sjukvård.
  • Kontakt med barnomsorg, grundskola och gymnasiet.
  • Kontakt med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.
  • Fylla i olika blanketter.

Hjälp till försörjning

Har du inte pengar till hyra, mat och andra grundläggande behov? Då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Har du haft uppehållstillstånd längre tid än 36 månader? Då ber vi dig att kontakta kommunens Individ- och Familjeomsorg (IFO)

Årjängs Kommun hälsar dig varmt välkommen. Hoppas att du ska trivas hos oss!

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund