Särskilt boende/ Korttidsavdelning/LSS boende

Gammal timmerstuga i skogen.
Gammal timmerstuga i skogen.

Kommun strävar efter att ge möjligheten att bo i det egna hemmet men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, i ett så kallat särskilt boende.

I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boenden för dig som är i behov av lite extra hjälp.

Särskilt boende

Särskilt boende blir aktuellt när det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst. På särskilt boende finns tillsyn och omvårdnad dygnet runt.
I kommunen finns ett särskilt boende som riktar sig till personer med demenssjukdom.

Korttidsavdelning

Korttidsplatser finns för personer som har omfattande och varaktigt behov av tillsyn, omsorg och vård som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård. På korttidsavdelningen finns tillsyn och omvårdnad dygnet runt.

På korttidsavdelning finns också platser för växelvård.

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund