Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Korttidsavdelning

Vy över vatten.
Vy över vatten.

I Årjängs kommun finns en korttidsavdelning som är belägen på Kvarnåsen. Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden ansvarar tillsammans för vården på korttidsavdelningen.

På en korttidsplats får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid om inte behovet kan tillgodoses i hemmet.

Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering efter en tids sjukdom eller en olycka eller för att anhöriga ska få avlastning.

På korttidsavdelning finns också platser för växelvård.

Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå.

Patient telefon Korttiden: 0573-14058

Personal Korttiden: 0573-14028

Ansökan om korttidsplats lämnas till Individ- och familjeomsorgen.

Under din vistelse på korttidsboendet betalar du en vårdavgift och en matkostnad.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund