Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

LSS boende

Personer med funktionsnedsättning och som har ett stort och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

De olika boenden är inte inriktade mot en specifik funktionsnedsättning.

I Årjängs kommun har vi för närvarandet tre LSS- boenden.

Blomstervägen, Västanås och Nyponvägen.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå.

För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Är avsett för personer som har ett stort och omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Annan särskild anpassad bostad

Är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom exempelvis hemtjänst, boendestöd eller personlig assistent.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund