Misstanke om barn som far illa

Barn som sover och håller om en nalle.
Barn som sover och håller om en nalle.

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till Individ- och familjeomsorgen.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till Polisen 114 14 eller i akuta fall ring 112.
Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att tillsammans med personalen där prata om vilka möjligheter som kan finnas till hjälp.

Du kan prata med Individ- och familjeomsorgen innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på Individ- och familjeomsorgen om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar Individ- och familjeomsorgen. Om anmälarens namn är känt har Individ- och familjeomsorgen endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom Individ- och familjeomsorgen då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom Individ- och familjeomsorgen har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.
Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen

  Växel

  0573-14154 IFO@arjang.se

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Postadress

  Box 906

  672 29 Årjäng

  Telefontid reception

  Mån - Fre kl: 09.00 -15.30

  Receptionen är öppen för besök:

  Mån, Ons och Tors kl: 09.00-15.30

  Fre kl: 09.00 -12.00

  Lunchstängt 12.00-13.00 alla dagar.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund