Kommunens organisation

En kommun består av flera olika beslutande instanser. Så här är Årjängs kommun organiserad.

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.
Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Schema över politisk organisation

Läs mer om nämnder och bolag

Förvaltningsorganisation

Förvaltningen består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstepersoner utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer de beslut som fattats av politikerna.
Kommunens verksamhet är indelade i ett antal avdelningar och kontor. Dessa leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunens avdelningar och kontor

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell