Befolkning i Årjängs kommun

Bild på ett diagram som visar befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun från år 1970 till år 2020

Antalet invånare i Årjängs kommun har varit ungefär lika stort de senaste 50 åren. På samma tid har befolkningen i Sverige ökat med 30 %, vilket innebär att Årjängsborna nu är en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare.

Antal invånare över tid

Enligt uppgifter från befolkningsstatistiken på SCB (Statistikmyndigheten) var antalet invånare i Årjängs kommun 9 995 personer år 1970.
Nu 53 år senare (31 december år 2023) var det 9 893 personer folkbokförda i Årjängs kommun. Antalet har pendlat något hundratal upp och ner under åren, men varit relativt stabilt med ett invånarantal strax under 10 000 de flesta åren.

I hela Sverige var det 8 081 216 personer år 1970. På 53 år har antalet invånare i Sverige ökat med drygt 30 % till 10 551 707 personer per den 31 december 2023.

Detta betyder att även om Årjängs kommun har ungefär lika många invånare som för 50 år sedan så är Årjängsborna nu en mindre andel av Sveriges befolkning än tidigare. År 1970 motsvarade invånarna i Årjäng cirka 0,124 % av hela Sveriges befolkning. Idag motsvarar invånarna i Årjängs kommun bara 0,094 % av hela Sveriges befolkning.
(Litet tanketips är att invånarna i Årjängs kommun är ungefär en tusendel av sveriges befolkning. Det innebär också, lite förenklat, att när riksdagen beslutar om 1 miljard extra till kommunerna så motsvarar det ungefär 1 miljon för Årjängs kommun.)

Antal invånare vid senaste årsskiftet.

I slutet av februari varje år publicerar SCB (Statistiskmyndigheten) nya uppgifter om folkmängden i varje kommun vid föregående årsskifte.

Antal invånare i Årjängs kommun var 9 893 personer den 31 december 2023.

Det är en minskning med 21 personer mot året innan. Förändringen mot föregående år består av skillnaden mellan antal födda, antal döda, antal inflyttade och antal utflyttade. Detta brukar sammanfattas i ett födelsenetto och ett flyttnetto.

Förändring invånarantal mellan år 2022 och 2023Flyttnetto

+21

Födelsenetto

-42

Totalt

-21

 

Födelsenettot är skillnaden mellan antal födda barn under året jämfört med antal döda personer under året. Under år 2023 var det 131 döda och bara 89 födda barn, vilket resulterat i ett negativt födelsenetto på 42 personer.

Flyttnettot är skillnaden mellan antal personer som flyttar in till kommunen jämfört med antal personer som flyttar ut från kommunen. År 2023 var det 362 personer som flyttade in till Årjängs kommun och 341 som flyttade ut, vilket då blir ett positivt flyttnetto på 21 personer.

Under hela 2000-talet har det varit fler döda än nyfödda. Däremot har de flesta åren på 2000-talet haft positiva flyttnetton vilket då ofta kompenserat för ett negativt födelsenetto och invånarantalet har varit relativt stabilt.

.

Mer statistik om Årjäng och jämförelser med andra kommuner.

Det bästa stället för att hitta statistik om Årjängs kommun är kolada som du hittar genom att följa denna länk Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.. Där uppdateras uppgifterna löpande och det finns samlingar av statistik från många olika myndigheter.

Det går också lätt att jämföra Årjängs kommuns nyckeltal med andra kommuner.

Vill du ha hjälp med hur kolada fungerar eller om du inte hittar den statistik du letar efter så kan du höra av dig till Sven Erik Sköld (se kontaktuppgifter nedan).

Vill du läsa mer om befolkningsstatistik, kan du läsa på Statistikmyndighetens webbplats Befolkningsstatistik (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sven-erik sköld