Möten, handlingar och protokoll

Ett protokoll med en penna liggande ovanpå

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse som i sin tur beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

På respektive sida hittar du årets sammanträdesdagar. Om du är intresserad av vad de olika nämnderna diskuterar och tar beslut om, hittar du även kallelser och protokoll här.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell