Dialog och synpunkter

Blomma

Har du ett förslag som kan hjälpa till att utveckla kommunen eller göra Årjängs kommun till en bättre plats? Har du en fråga du vill ställa till en politiker? Här hittar du information om hur du gör.

Medborgarförslag

Som medborgare och skriven i Årjängs kommun, har du möjlighet att väcka (lämna in), ett medborgarförslag till Årjängs kommunfullmäktige. Förslaget ska gälla det kommunen ansvarar för. Det får inte strida mot lagen, beröra personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild person. Ditt förslag blir så småningom ett ärende i kommunfullmäktige och där bestämmer de folkvalda om ditt förslag, som det är skrivet i sin helhet, får ett ja eller ett nej.

Ställ en fråga till politiker i kommunfullmäktige

Om du har frågor som handlar om vad kommunen gör snarare än hur det görs, det vill säga vad din kommun prioriterar eller inte prioriterar enligt din uppfattning, är det en politisk fråga. Då kan du ställa en fråga till en politiker i kommunfullmäktige.

Under allmänhetens frågestund, som är vid tre tillfällen varje år, kan du ställa en fråga till en politiker. Det ska vara frågor som rör kommunens ansvarsområde och du får inte ställa frågor om företag eller enskilda personer. För att få ett så bra och tydligt svar som möjligt bör du lämna in din fråga i förväg till oss.

Viktigt att veta!

Det du skickar in till Årjängs kommun blir en allmän handling. Det gäller också de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan alltid läsas av andra om innehållet inte sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell