Hur fungerar en kommun?

Victor Sjöströms minnesmärke
Victor Sjöströms minnesmärke

Årjängs kommun har ansvar för och sköter om en mängd saker som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Alla kommuner måste ge sådan service enligt lag.

Detta måste kommunen ordna för dig

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska vidare planera för kommunen och dess tätorter, var det kan byggas och vad som får byggas. Den ska också se till att det finns bostäder. Den ansvarar också för att det finns hälsoskydd och miljöskydd samt att invånaren kan bli av med sitt avfall.

Slutligen så har kommunen ansvar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till bostäderna i tätorterna. Kommunen ska också ha ett bibliotek där medborgare gratis kan låna böcker och läsa tidningar.

Kommunen har också frivilliga uppgifter

Fler av kommunens uppgifter är frivilliga. Till exempel ser kommunen till att det finns idrottsplatser, simhall, musikskola, kulturarrangemang och mycket mer. Allt för att vi som är kommunmedlemmar ska trivas och må bra.

Vem bestämmer i kommunen?

Kommunens invånare ska ha möjlighet att vara med och påverka kommunala frågor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. Det sker vid allmänna val som hålls i Sverige vart fjärde år. Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska representera dem i riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

För att få rösta i kommunvalet ska man ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Det är till fullmäktige invånarna väljer ledamöter och ersättare i kommunvalet. Politiska uppdrag - förtroendeuppdrag - finns även inom kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Förvaltningen

Förvaltningen består av de tjänstepersoner som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Kommunens tjänstepersoner utreder och förser politikerna med beslutsunderlag samt verkställer det som politikerna har fattat beslut om.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal avdelningar och kontor. Dessa leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteperson.

Hur får kommunen sina pengar?

Alla som bor i kommunen och som har en inkomst betalar en del av sin inkomst som skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. Den skatt som kommunen får kan användas till den verksamhet som kommunen bedriver. Kommunen får också pengar från staten i form av statsbidrag. Kommunen har också möjlighet och ibland skyldighet att ta ut avgifter för de tjänster som kommunen utför.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marcus hansson