Särskilt boende

Kommun strävar efter att ge möjligheten att bo i det egna hemmet men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, i ett så kallat särskilt boende.

I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boenden för dig som är i behov av lite extra hjälp.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund