Natur och naturvård

Sommarblommor

Kommunens naturområden är viktiga för invånarnas rekreation och hälsa. Vi arbetar för att vår natur och miljö ska vara rik och varierad.

Vi vill främja och bevara det rika djur- och växtlivet som vi har här i Årjängs kommun, och värna om våra olika naturtyper. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa. Detta gör vi bland annat genom att skydda värdefulla naturområden och känslig natur vid planering av ny bebyggelse och vägar. Vi arbetar också med restaurering av förstörda naturområden.

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur. De består ofta av sammanhängande värdefulla naturområden där såväl naturskog, vattendrag, kulturlandskap och myrar kan ingå. I Årjäng finns 15 naturreservat.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: oscar hagbard