Fjärilsparken och utegym

Fjärilsparken i Årjäng är ett projekt för den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som genom bidrag från Länsstyrelsen ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projektet heter "Boende för biologisk mångfald" och pågick under perioden 2018–2021.

Fjärilspark

Statligt bidraget till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Projektets syfte är att öka den biologiska diversiteten i området. Det ska uppnås genom att förlänga blomningssäsongen och på så sätt öka födotillgången för bestånden av fjärilar samt andra pollinerande insekter i området. Många pollinerade insekter har idag svårt att hitta föda tidigt på våren när de vaknar efter vinterns vila. Insektshotell och fjärilshotell kommer att placeras ut i området vilket gör att solitära insektsarter lättare hittar en säker plats att lägga sina ägg.

Fjärilsparken har även skapats för att möjliggöra att alla i samhället oavsett funktionsvariation ges möjlighet att vistas i naturen och ta del av dess läkande effekt. Fjärilsparken ska även vara en plats där man kan sitta ner, ta en fika samt njuta av alla fina blommor och insekter i parken. I Fjärilsparken finns bänk-bord som är rullstolsanpassade.

Kombinationen av upphöjda blomsterbäddar med utvalda blommor som blommar både tidigt och sent på blomningssäsongen, boplatser för både pollinerande insekter och fåglar, informationsskyltar och guidande naturvandringar ska det inspirera våra besökare till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i sin egen trädgård och närmiljö.

Under projektet "Äng i Årjäng" som pågick mellan 2021–2023 har åtgärder utförts för att påbörja skapandet av en hårdvallsäng. Åtgärder utförs varje år nu och framöver för att gynna ängsväxter och målet är att skapa en hårdvallsäng. Detta syftar till att öka födotillgången i området för insekter som är specialiserade på att hitta föda hos enstaka blommor. Det har även planterats träd och buskar i området för att förlänga blomningssäsongen ytterligare, vilket bidrar till att pollinatörer som vaknar tidigt på våren ska få tillgång till föda för att ha nog med energi till att börja producera avkommor. Westra Wermlands Sparbank har sponsrat med träd och buskar i området.

Anordningar

I Fjärilsparken finns 2 stycken rullstolsanpassade bänk-bord där bänkskivan är förlängd på ena sidan. En soptunna finns placerad i Fjärilsparken där man kan slänga sitt fikaskräp.

Marken mellan de upphöjda blomsterbäddarna som utgör Fjärilsparken har en slät yta, vilket är anpassat för rullstolar, permobiler, rullatorer och barnvagnar.

Informationsskyltar finns uppsatta i området med information om Fjärilsparkens syfte och det finns även en brevlåda med två stycken broschyrer. I den ena broschyren finns information om Fjärilsparken, vilka fjärilar som är vanliga att se i parken, information om växtvalen till blombäddarna samt tips om vad du själv kan göra i din egna trädgård. I den andra broschyren finns information om vilka växter som är planerade i blombäddarna. Fler informationsskyltar kommer att sättas upp framöver.

Drönarbild över Fjärilsparken

Utomhusgym

Att vara ute är inne! Styrketräning och frisk luft är nyttigt för oss. Träning i utegymmet är helt gratis!

Det är ett stort gym med 15 olika träningsredskap. Här du kan träna exempelvis bänkpress, ryggdrag, dips, rygglyft, situps, knäböj, armgång, balans, marklyft och axelpress. Vissa redskap är anpassade för människor med en funktionsvariation.

Anläggningen av utegymmet har skett med LONA-bidrag för projektet ”Äng i Årjäng”.

Airlcoil, Moelven och Hanza Cluster Sverige (Wermec, ElektroMekan och Mechanics) har sponsrat med ett var sitt tillgänglighetsanpassat träningsredskap till utomhus gymmet.

Instruktioner hur redskapen används

Redskapen är lätta att använda eftersom dem inte behöver ställas in. Några av dem finns det två av, en lättare och en tyngre. På varje redskap finns en skylt som instruerar hur du ska använda det.

Säkerheten först

Tänk på att alltid träna utifrån dina egna förutsättningar och att all träning sker på egen risk. Barn som vill träna i utegymmen bör göra det under uppsikt av vuxen som kan förklara hur redskapen ska användas.

Felanmälan

Om det skulle vara något som gått sönder och behöver felanmälas kontaktar du kommunen på +46(0)573 -141 00 eller miljo@arjang.se

Välkommen att träna hos oss!

Utegym i Fjärilsparken
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: fredrik karlsson