Hissar och andra motordrivna anordningar

Plan- och bygglagstiftningen (PBL) ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.

Motordrivna anordningar

Med motordrivna anordningar avses bland annat hissar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar, motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, rörliga väggar, stationära sopsugar och sopskruvar.

Krav på kontroll

I plan- och bygglagstiftningen (PBL) finns det krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar. Det regleras också när och hur anordningarna får användas. Kraven på kontroll gäller både innan anordningen tas i bruk och sedan återkommande under anordningens användningstid med intervaller på minst sex månader och högst sex år. Anordningen ska också kontrolleras första gången den tas i bruk efter att ha ändrats.

Kontrollen ska säkerställa att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa och ska utföras av ett fristående besiktningsorgan. Vid besiktningen ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister som har direkt betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till byggkontoret.

Bygg- och miljönämndens tillsyn

Byggkontoret har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll och användning av hissar och andra motordrivna anordningar följs. Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen.
En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll som visar att kraven uppfylls inte finns. Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska bygg- och miljönämnden ta ut en sanktionsavgift.

Kontakt

 • Bygg- och miljöenheten

  0573-140 24 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Årjängs kommun
  Storgatan 66
  672 30 Årjäng

  Postadress

  Årjängs kommun
  Byggkontoret
  Box 906
  672 29 Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell