Lyssna

Information om Corona för skola och förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här uppdaterad information.

Vi följer smittskydd Värmlands rekommendationer. 

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/      

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 21-02-19

Vi kommer under kommande veckor, till och med vecka 11 (sportlov vecka 9), att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans. Anledningen till den längre perioden är, att Smittskydd Värmland oroas över hur smittspridningen ser ut efter sportlovet och manar till stor försiktighet med att öppna upp skolan. Undervisningen fram till fredag 19 mars kommer således att bedrivas enligt följande:

 

Måndag            22/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag               23/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag             24/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag             25/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag               26/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Måndag            8/3                     Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag               9/3                     Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag             10/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag             11/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag               12/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Måndag            15/3                   Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag               16/3                   Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag             17/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag             18/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag               19/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

 

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-12

Vi kommer även nästa vecka att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans. Det innebär att undervisningen nästa vecka (v. 7) kommer att bedrivas enligt följande:

 

Måndag            15/2                   Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag               16/2                   Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag             17/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag             18/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag               19/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-05

Vi kommer att fortsätta högstadiets undervisning med en kombination av när- och distansun-dervisning enligt samma modell som nu i slutet av innevarande vecka, då vi haft två årskurser inne i skolan samtidigt och en på distans. Det innebär att undervisningen nästa vecka (v. 6) kommer att bedrivas enligt följande:

Måndag 8/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag 9/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag 10/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag 11/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag 12/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroan-mäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, hand-hygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla: nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-29

 Information om kommande vecka (v. 5). Smittspridningen i samhället är fortsatt på väg ned. Vi har därför, utifrån Smittskydd Värmlands och våra myndigheters direktiv, beslutat att bedriva även den kommande veckan delvis på distans. Schemat för vecka 5 redovisas nedan. Vad gäller vecka 6 och framåt, så tar vi nytt beslut varje vecka utifrån det smittläge som då råder.

Den kommande veckan (v. 5) kommer eleverna att undervisas enligt följande:

Måndag 1/2 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Tisdag 2/2 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Onsdag 3/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag 4/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag 5/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-22

 Information om de kommande två veckorna (v. 4 och 5). Smittspridningen i samhället är något lägre än tidigare, men läget är fortfarande instabilt och osäkert. Efter kontakt med Smittskydd Värmland har vi därför beslutat att bedriva även de kommande två veckorna delvis på distans. Schemat för vecka 4 redovisas nedan och vad gäller vecka 5, så återkommer vi i slutet av nästa vecka. Även vecka 5 kommer dock att bedrivas delvis på distans, men vi återkommer om i vilken form. Det beror på hur smittläget ser ut nästa vecka.    

Den kommande veckan (v. 4) kommer eleverna att undervisas enligt följande: 

Måndag  25/1   Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans. 

Tisdag   26/1   Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans. 

Onsdag  27/1   Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans. 

Torsdag  28/1   Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans. 

Fredag   29/1   Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans. 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.  

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!  

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden ute i samhället.  

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren. Observera den utökade tiden för avhämtning!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-11

Här kommer ett förtydligande samt ytterligare information. De kommande två veckorna (veckorna 2 och 3) kommer eleverna att undervisas enligt följande:

 

Tisdag 12/1 Extra lovdag.

Onsdag 13/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Torsdag 14/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Fredag 15/1 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

 

Måndag 18/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Tisdag 19/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Onsdag 20/1 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Torsdag 21/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Fredag 22/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

 

Orsaken till detta är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden ute i samhället.

 

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Information om upplägget får eleverna vid första lektionen på onsdag, oavsett om man är i skolan eller hemma på di-stans.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola. Mejla nord-markens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan. Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller special-kost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.30 och 12.00. Ring på dörren.

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-08

Utifrån de nya direktiven från Regeringen och Skolverket och i samråd med Smittskydd Värmland har det beslutats att delvis öppna Nordmarkens skola åk 7-9. 

Alla elever i åk 7-9 är lediga 12/1, för att skolan behöver en extra dags planering

Eleverna kommer att vara i skolan växel-vis. Årskurs 7 kommer till skolan onsdag 13/1, årskurs 8 torsdag 14/1 och årskurs 9 fredag 15/1. Veckan därefter kommer årskurs 7 på måndag och så vidare. De årskurser som inte är på plats i skolan undervisas som tidigare på distans. För elever med extra stöd kommer vår stödverksamhet att vara öppen hela tiden. De elever som är i skolan äter skollunch i mat-salen som vanligt. För övriga finns möjlighet att hämta lunchlåda. Kontakta skolan. Ovanstående gäller fram till och med fredag 22/1, då nytt beslut tas.

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-18

Vi fått fler fall av Covid -19 bland personal som varit i verksamheten under smittsam period v 51.

Vi ber er vara uppmärksamma på symtom i 14 dagar från smittotillfället och  testa dig för covid-19 om du skulle få symtom.Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19”

Måndagen den 21/12 är Prästkragen stängd på grund av personalbrist.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-17

Prästkragen har fått ytterligare bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.51. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19 på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Klimpen 2020-12-17

Klimpen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.51.
Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.
Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.
Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Ann-Sofie Olsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2020-12-17

Ytterligare ett fall har rapporterats där personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare

Vi påminner om att det är viktigt att ni anmäler till skolsköterska eller rektor om ert barn testas positivt för Covid -19

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-16

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.50.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Skogsgläntan 2020-12-13

Skogsgläntan har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.50.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Ann-Sofie Olsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-11

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla högstadiet stängt även nästa vecka, som är sista veckan innan jul. Sista skoldag är fredag 18/12. 

Vi påminner om att ni anmäler frånvaro i appen och ert barn är sjukt och att ni anmäler till skolsköterska eller rektor om ert barn testats positivt för Convid -19

Uppdatering Svensbyns skola 2020-12-08

Eftersom flera av den  ordinarie personal är frånvarande i åk 5-6  och det är svårt att få vikarier fullt ut har vi valt att åk 5 och 6 får jobba med hemuppgifter resten av veckan. Förskoleklass, 2-3 och 4 har lektioner som vanligt. Berörda vårdnadshavare i åk 5 och 6 får separat information. 

Uppdatering Svensbyns skola 2020-12-07

Vi har fall av bekräftad covidsmitta  på Svensbyns skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19 

Distansundervisning på gymnasiet 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Läs mer hos ÅGY. Studier Covid-19

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-03

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla Nordmarkens skola 7-9 (högstadiet) stängd även vecka 50, d.v.s. fram till och med fredag 11 december. Ny kontakt med smittskyddet tas i slutet av nästa vecka och utifrån den kontakten tas beslut om fortsättningen. Eleverna jobbar på distans, undervisande lärare, mentorer och elevassistenter finns tillgängliga på mejl, telefon eller Teams. För att skolstängningen ska ha avsedd effekt, är det viktigt att eleverna begränsar sina sociala kontakter och undviker aktiviteter såsom träningar och annat. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19. Enligt direktiv från Smittskydd Värmland, går skolan inte ut med information, om den smittade inte befunnit sig i verksamheten under smittsam period.  

Upptatering Töcksfors skola 2020-12-03

Skolan har fått information 201203 om att ytterligare fall testats positivt för covid-19.
Eleven har inte varit på skolan under perioden 201130 till 201203. Vi har vidtagit de åtgärder enl. rutin från Smittskydd Värmland och meddelat vårdnadshavare genom appen Tieto Edu.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år.
Viktigt att du som vårdnadshavare anmäler om nya fall till Skolsköterska eller Rektor

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2020-12-03

Ett ytterligare fall har rapporterats på Nordmarkens skola F-6. Enligt direktiv från Smittskydd Värmland, går skolan inte ut med information om den smittade inte befunnit sig i verksamheten under smittsam period. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19.

Uppdatering Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 2020-12-01

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9, 2020-11-30

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att stänga Nordmarekens skola 7-9 (högstadiet) från och med i morgon och veckan ut. Ny kontakt med smittskyddet tas på torsdag och utifrån den kontakten tas beslut om kommande vecka. Eleverna jobbar denna vecka med uppgifter de har hemma eller som finns på Teams. Undervisande lärare, mentorer och elevassistenter finns tillgängliga på mejl, telefon eller Teams. Smittspridningen i Årjängs kommun är för närvarande hög. Smittskyddet ville att vi skulle informera om, att för att skolstängningen ska ha avsedd effekt, så är det viktigt att eleverna begränsar sina sociala kontakter och undviker aktiviteter såsom träningar och annat. Viktigt är att du som vårdnadshavare anmäler nya fall till skolsköterska Karin Axelsson eller till Rektor Peter Söderblom

Uppdatering Töcksfors skola 2020-11-27

Vi har nu fått ett fall av Coronasmitta  på Töcksfors skola. Skolan följer de rutiner som finns.  Smittspårningsarbete genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever. Vårdnadshavare har fått information genom appen Tieto Edu.

Uppdatera er kontaktinformation på Edwise 2020-11-27

Från och med nu kommer vi att informera er vårdnadshavare med viktig information via Tieto Edu appen och Edwise. Vi vill därför att Du går in i Edwise och uppdaterar din kontaktinformation som vårdnadshavare. Du behöver använda ditt mobila Bank-ID.
Här går du in på Edwise

Uppdatering Nordmarkens skola 2020-11-27

Ett fåtal fall av bekräftad covidsmitta finns på Nordmarkens skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare.

Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning på grund av smitta 2020-11-25

För att hindra smitta av coronavirus stoppas all klassrumsundervisning för gymnasieelever från och med imorgon, torsdag 26/11. Skolan är stängd fram till och med fredag 4 december och alla utbildningar på Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning. Läs mer på ÅGY:s sida om Studier Covid-19

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-11-25

Konstaterad covidsmitta finns på Nordmarkens skola 7-9. Skolan följer nu de rutiner som finns och smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever på skolan samt informerat alla vårdnadshavare via mejl. 

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2020-11-12 - 09:20

Ett fall av Covid-19 smitta har upptäckts hos en av den administrativa personalen på Nordmarkens skola. Smittspårningsarbetet följer nu de rutiner som finns och genomförs av både verksamheten och Smittskydd Värmland.  Skolledningen arbetar med informationsinsatser.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 1 mars 2021

Kontakt

Myndighetsinformation