Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Ett gäng äldre sitter och dricker kaffe i solen.
Ett gäng äldre sitter och dricker kaffe i solen.

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet är till för samråd och ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för pensionärsorganisationer, funktionshindersorganisationerna och kommunens nämnder och styrelser.

Insyn och inflytande

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet ska ge möjlighet till insyn och inflytande i den kommunala verksamheten och arbeta för förändringar i frågor som rör pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett självständigt remissorgan i samhällsplaneringsfrågor i kommunen.

I rådet har handikapporganisationernas representanter och pensionärsorganisationerna möjlighet att framföra synpunkter och förslag på den kommunala verksamhetens utformning, boendemiljö samt servicefrågor.

Mötesanteckningar från Pensionärs- och Tillgänglighetsrådets tas upp för kännedom i kommunstyrelsen och stöd- och omsorgsnämnden.

Representanter i rådet

Rådet består av förtroendevalda, en från varje nämnd (kommunstyrelsen, stöd- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden)

Tjänstemän från förvaltningarna är socialchef, chef medborgarservice samt samhällsbyggnadschef.

En representant (boende i kommunen) från var och en av de i Värmlands län verksamma handikapporganisationerna samt två representanter från Pensionärernas Riksorganisation (en från Årjäng och en från Töcksfors) och en representant från SPF Seniorerna. Representanter från andra myndigheter, föreningar och organisationer kan vid behov tillfälligt ingå (adjungeras).

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund