Anhörigstöd

Man skjutsar kvinna i rullstol.
Man skjutsar kvinna i rullstol.

Anhöriga som ger stöd, vård och omsorg i hemmet till någon närstående äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad utgör en stor grupp i vårt samhälle idag.

Anhöriga är oersättliga medarbetare och experter i samarbetet med de offentliga vårdgivarna. Därför är det viktigt med stöd som underlättar detta engagemang samtidigt som den egna hälsan och livskvaliteten bibehålls.

Anhörigstöd finns i flera former

Demens

 • Dagverksamhet
 • Kognitivt team
 • Korttidsplats
 • Växelvård
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 15 tim./månad därefter enligt taxa.

Missbruksproblematik

 • Vänd dig till Individ- och familjeomsorgen

Långvarig sjukdom

 • Korttidsplats
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 15 tim./månad därefter enligt taxa.

Funktionsnedsättning

 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Trygghetslarm
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund