Stöd och hjälpinsatser

Gammal människa håller händerna på bordet.
Gammal människa håller händerna på bordet.

Vårt mål är att alla människor ska erbjudas en bra, trygg och värdig omsorg.

Oavsett om man bor kvar hemma eller flyttat till äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv, med stort inflytande över sin vardag.

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte själv klarar av.

Det kan vara hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad. Om du trots hjälp inte klarar att bo i en egen bostad kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende.

För att få hjälp och stöd med insatser som exempelvis hemtjänst, stöd och service vid vissa funktionsnedsättningar, ledsagning och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om bistånd.

(Årjängs kommun har inte infört LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänst),

(Särskilt boende är utlagt enligt LOU, Lagen om upphandling och drivs av Norlandia).

Ta kontakt så här

Den enskilde eller en anhörig tar kontakt med kommunens Individ- och familjeomsorgen.

Ansökan kan göras via e-ansökan, skriftligt eller muntligt.
Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus.

Så här går det till att söka via e-tjänst

Nu kan du ansöka om stöd och hjälp även via en e-tjänst. För att göra en e-ansökan måste du ha tillgång till Bank-id eller mobilt Bank-id. När du har loggat in ska du registrera din ansökan och beskriva vad du behöver hjälp med.

Du fyller i dina personuppgifter och därefter klickar du på "skicka".

Här hittar du e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ ditt ärende

Du kan följa din ansökan i e-tjänsten. Här ser du när handläggaren har tagit emot din ansökan, öppnat en utredning och sen när beslut har fattats.

Utredning

Socialsekreteraren bokar en tid för möte med den enskilde som bestämmer vilka som ska vara med, till exempel närstående. Om det finns behov av en tolk ordnas detta av kommunen.
För att socialsekreteraren ska kunna utreda behovet av stöd ställer han/hon frågor som gäller hälsotillståndet och vilket behov som finns. Socialsekreteraren har max fyra månader på sig att utreda och lämna besked till dig som ansökt.

Vid vårdplanering på sjukhus

Om det finns behov av stöd och hjälp i samband med att den enskilde åker hem efter vistelse på sjukhus görs en så kallad samordnad vårdplanering. Vårdplaneringen kan göras på sjukhuset, via telefon eller i det egna hemmet. Under en vårdplanering får du som behöver stöd och hjälp beskriva dina behov som finns i samband med din hemkomst.
I vårdplaneringen deltar alltid en socialsekreterare, i de fall där hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen behövs deltar en sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och en sjuksköterska från landstinget.

Beslut

Efter utredningen görs alltid en individuell biståndsbedömning utifrån aktuell lagstiftning.

Stöd beviljas

Socialsekreteraren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den enskilde har rätt till. Beslutet skickas hem skriftligt till den enskilde.

Avslag

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Skälet till att ansökan avslås framgår alltid av beslutet.
Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Om du vill överklaga beslutet kan socialsekreteraren hjälpa till med detta. Avslag ska överklagas inom tre veckor från det att beslutet har mottagits.

Beslutet verkställs

När stöd har beviljats skickas beslutet till berörd områdeschef.

Uppföljning

Socialsekreteraren kommer att följa upp beslutet och det stöd som ges för att säkerställa att stödet fortfarande motsvarar behovet.

Individ- och familjeomsorgen är av typen sv:link, måste vara en sv:page

Kontakt

 • Socialsekreterare Älderomsorg

  0573-137 04

  Besöksadress

  Nertomtvägen 4, Årjäng

  Telefontider:

  tisdagar 14:00-15:30

  onsdagar 9:00-12:00

  torsdagar 9:00-12:00

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund