Överförmyndare/Förvaltare

Teamwork.
Teamwork.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift

Nämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för att förbättra för våra kommuninvånare. Du ska känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande.

Så här går det till att ansöka om god man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i "vardags­ekonomi", personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Överförmyndarnämnden Åmål External link.

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarnämnden

Boka besök hos Överförmyndarenheten

Du kan boka ditt besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök bokas direkt hos handläggarna under telefontiden. Du kan antingen besöka oss i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du bokar besökstid via e-post så kontaktar de dig för att boka tid och plats för mötet.

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att
- bevaka sin rätt
- förvalta sin egendom
- sörja för sin person
(när den hjälpen inte kan tillgodoses på annat sätt)

Kontakt

 • Överförmyndarnämnden

  0532-777400 ofn@amal.se

  Besöksadress

   Förrådsgatan 5

  Postadress

  Åmåls kommun, Överförmyndarenheten
  Box 62, 662 34 Åmål

  Telefontider är: Måndag, Tisdag och Torsdag Kl. 10.00- 11.00. samt 13.00-14.00 dessa dagar.

  Besökstid: Endast bokade besök.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund