När du ringer till Årjängs kommun

Telefon

Nu har vi utökat och förtydligat menyns knappval när du ringer till Årjängs kommun. Allt för att det ska bli enklare att komma direkt till den verksamhet du söker.

Telefonnummer: 0573-141 00
Från utländskt nummer 0046-573-141 00

Ordinarie öppettider:
måndag - torsdag, 08.00-12.00, 13.00-16.00
fredag 08.00-12.00. 13.00-15.00

Välkommen!

Dessa val får du när du ringer oss:

Du får nu tre val:

 • Biståndsbedömning och ansökan om stödinsatser som till exempel omvårdnad, hjälp i hemmet och äldreboende - tryck 1
 • Avgift- och fakturafrågor - tryck 2
 • Övriga frågor - tryck 3

Du får nu två val:

 • Du misstänker att någon far illa och vill göra en orosanmälan - tryck 1
 • Reception - tryck 2

Du får nu tre val:

 • Byggkontoret - för bygglov, strandskydd och installation av eldstad med mera - tryck 1
 • Miljökontoret - för enskilt avlopp, värmepumpar, nedskräpning och föroreningar - tryck 2
 • Miljökontoret - för livsmedel, alkohol och tobak - tryck 3

Sophantering, slamtömning och fakturafrågor.

Du får nu fyra val:

 • Skolskjutsar - tryck 1
 • Barnomsorg - tryck 2
 • Expedition för grundskola - tryck 3
 • Expedition för gymnasieskola - tryck 4

Du får nu två val:

Årjängs fibernät - tryck 1

Årjängs Bostad - tryck 2

Du får nu fyra val:

 • Anmäla fel i din lägenhet - tryck 1
 • Hyra lägenhet - tryck 2
 • Fakturafrågor - tryck 3
 • Övriga frågor - tryck 4

Vänta kvar, så blir du kopplad till växeltelefonist.

Vill du höra valen en gång till, tryck * (stjärna)

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell