Felanmälan och synpunkter

En person använder mobiltelefonen

Så här gör du om du vill felanmäla eller lämna synpunkter. Du kan använda webbformuläret eller ladda ner appen - Ett bättre Årjängs kommun. Gäller det ett akut ärende bör du ringa in din anmälan.

Snabbt och smidigt att rapportera fel och lämna synpunkter

Nu kan du göra felanmälan eller lämna synpunkter via webbformulär eller via appen - Ett bättre Årjängs kommun. Det gäller områden som gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekplatser med mera. Du väljer om du vill vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma till dig.
Du kan också se vilka ärenden som redan kommit in till oss och önska få återkoppling på samma ärende.

Öppna data

Alla driftärenden finns tillgängliga som öppna data. Det betyder att en del av den information som du lämnar till oss, dock inte information om vem som har anmält ett ärende, kan användas av den som till exempel vill analysera våra ärenden eller göra dem tillgängliga på andra sätt.

Akuta ärenden

Om du har ett mer akut ärende kan du ringa kommunens växel som har ordinarie öppettider måndag till torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00 samt fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00
När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90

Exempel på akuta ärenden

  • Brunnar utan lock
  • Vattenläckor
  • Kvarglömda redskap, skrot, gifter
  • Farliga produkter
  • Farliga trafikmiljöer
  • Farliga utemiljöer
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell