Kommunrevision

Hand som bockar i en ruta med en penna

Förtroendevalda revisorer granskar den kommunala verksamheten

För granskningen av nämndernas verksamhetsområden finns förtroendevalda, kommunala revisorer. Revisorerna utses av kommunfullmäktige och ska pröva om den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige

Revisorerna intar en oberoende ställning i förhållande till dem som de ska granska och varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Efter granskningsarbetet ska de redovisa resultatet i en revisionsberättelse och överlämna den till kommunfullmäktige.
Om revisorerna vill framställa anmärkningar mot verksamheten ska de i revisionsberättelsen ange anledningen till detta samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för nämnden eller enskilda förtroendevalda i en nämnd.

Valda revisorer 2023-2026

Namn

Uppdrag

Telefonnummer

Ulla Carlberg

Ordförande

070-352 66 88

Kenneth Christoffersson


070-530 64 06

Holger Eriksson


070-663 92 04

Marianne GerbornVakantDavid Bäcker

Sakkunnigt biträde KPMG

054-14 48 16

0729-92 03 82

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell