Hygien- och undervisningslokaler

Om du ska öppna och driva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska du anmäla detta till kommunen.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, badanläggningar samt skolor. Dessa verksamheter måste anmälas till bygg- och miljönämnden innan de får påbörjas.

Verksamheter med anmälningsplikt:

 • Hygienisk behandling: Akupunktur, fotvård, piercing, tatuering med flera
 • Bassängbad
 • Förskola
 • Solarium
 • Skola

Vissa verksamheter har så kallad anmälningsplikt. Startar du en verksamhet, eller tar över en verksamhet, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling, där stickande eller skärande verktyg används, t ex tatuering, fotvård, akupunktur, fillers eller liknande behandlingar, finns lagar (miljöbalken) och rutiner som ska följas.

 • Tatuering (vanlig eller kosmetisk, d.v.s. permanent makeup)
 • Piercing och annan håltagning såsom öronhåltagning oavsett om det sker för hand eller med en ”pistol” med sterila stift i kassetter
 • Fotvård eller pedikyr ifall skalpeller eller credohyvlar används.
 • Manikyr eller nagelsalong ifall stickande/skärande redskap används invid huden. Men inte om man använder exempelvis saxen för att enbart klippa naglar.
 • Frisering eller barberare ifall kniv eller rakhyvel används invid huden.
 • Akupunktur som utövas av person som inte är legitimerad.
 • Skönhetsbehandling där lansetter eller andra redskap används för att penetrera hudbarriären.

Anmälan

Anmälan måste göras till bygg- och miljökontoret senast sex veckor innan verksamheten startar. Det är reglerna som finns i paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) som styr anmälningsplikten. Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

Anmälningsplikten gäller alltså inte verksamheter som massörer, frisörer, kiropraktorer eller hudvårdare (undantag för de som använder stickande eller skärande redskap, till exempel lansetter för att ta bort milier).

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöenheten utför tillsyn på verksamheten. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

 • campinganläggning
 • frisör
 • hotell
 • hudvård
 • idrottsanläggning
 • massage
 • nagelbyggnad
 • pensionat
 • sjukgymnastik
 • strandbad
 • vårdlokaler

Anmälningsplikten gäller alltså inte verksamheter som massörer, frisörer, kiropraktorer eller hudvårdare (undantag för de som använder stickande eller skärande redskap, till exempel lansetter för att ta bort milier).

Om lokalen är belägen i eller vid egen bostad bör den vara väl avskild samt ha egen toalett. Kontakta stadsbyggnadskontoret och kontrollera om du behöver ansöka eller anmäla ändrad verksamhet av lokal till dem. Detta kan krävas både om verksamheten ska bedrivas i anslutning till en bostad eller om lokalen tidigare har använts för annat ändamål såsom till exempel handel.

 • Inte används till annan verksamhet
 • Toalett med tvättställ bör finnas till kunder och personal. Vid liten verksamhet/små salonger kan samma toalett accepteras för både kunder och personal beroende på placering och utformning.
 • Det är viktigt att lokalen har bra allmänventilation och punktutsug där ni hanterar kemiska ämnen eller ämnen som ger kraftig lukt.
 • Golv, väggar och tak bör vara av ett material som är lätt att rengöra.
 • Det bör även finnas separat diskbänk med vask för rengöring av redskap.
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar behövs i arbetslokalen.
 • Utslagsvask för smutsigt städvatten, med varmt och kallt vatten tillgängligt är lämpligt.
 • Tvättmaskin och torktumlare bör finnas. Men det kan vara okej att tvättning sker på annan plats under förutsättning att man inte blandar jobbtvätt med privat tvätt och att man inte blandar den rena tvätten med smutstvätt. Exempelvis är det olämpligt att lägga den rena tvätten i samma korg/behållare där den smutsiga tvätten har legat.
 • Om verksamheten sker i ambulerande form så är det samma krav på hygien som när den bedrivs i lokal.

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet omfattas utav kraven på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontrollen innebär att ni som verksamhetsutövare fortlöpande ska planera, kontrollera och dokumentera för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat innehålla rutiner för

 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder
 • hantering och val av kemiska ämnen
 • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människor hälsa
 • upprättande av god hygien i samband med behandlingar

Egenkontrollen och dokumentationen är främst till som hjälpmedel för er som verksamhetsutövare men ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

För mer information kring yrkesmässig hygienisk behandling läs Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 , 236 kB. Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson