Jobba i Årjängs kommun

Vårdpersonal och äldre brukare utomhus
Vårdpersonal och äldre brukare utomhus

Vi erbjuder arbeten som gör skillnad i människors vardag. Ett jobb hos oss ger dig möjlighet att vara med och forma Årjängs kommuns framtid.

Om oss

I Årjängs kommun vill vi möta framtiden med att tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att vi kopplar upp oss mot det som växer, tänker plats och arbetsplats tillsammans och tar vara på möjligheter som finns. Därför har vi idag ett antal pågående samarbeten med bland annat Karlstads universitet och näringslivet. Här finns det utrymme för nya människor och idéer.

"Årjäng - En stolt tillväxtkommun.

En attraktiv kommun med invånaren och tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi har en levande landsbygd där det finns utrymme för nya människor och idéer.''

Vi tar ansvar, har ett respektfullt bemötande och levererar hög kvalitet.

Ansvar

Vi tänker helhet och samverkar, allas insats spelar roll.

Respekt

Vi har ett bra bemötande och ser alla människors lika värde.

Kvalitet

Vi har kunskap och kompetens, vårt arbetssätt utvecklas genom ständiga förbättringar.

Näringsliv

Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande
näringsliv.

Medarbetare

Kommunens viktigaste resurs och ansikte utåt är medarbetarna.

Hållbarhet

Kommunen ska drivas och utvecklas på ett sätt som är hållbart både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Invånare

Omsorg och service ska utgå från invånarnas förutsättningar och behov. I ett öppet och välkomnande samhälle ges alla möjlighet att delta och utvecklas under hela livet. Känslan av hög livskvalitet ger stolta och nöjda invånare i en växande.

Jobba hos oss!

Som medarbetare hos oss är du en representant för hela Årjängs kommun, oavsett vilken befattning du har, eller var i organisationen du arbetar. Vi arbetar aktivt med vår kommunövergripande vision och vår värdegrund som präglas av ansvar, respekt och kvalitet.

Här kan du se vilka aktuella jobb vi erbjuder. Varmt välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: emma posio