Vanliga frågor

Frågetecken
Årjängs kommun/Mostphotos

Detta beror helt och hållet på vilket behov av bandbredd du har idag, vilket behov du har i framtiden och hur många ni är som ska dela på tjänsterna. Det vi vet är att allt fler tjänster som t.ex. e-hälsa och andra välfärdsstjänster kommer att gå till stor det via Internet och kommer kräva en högre bandbredd, vilket fibern kan erbjuda. Bredbandsforum har tagit fram ett tekniskt opartiskt faktablad om vad du bör tänka på vid val av bredbandslösning. Läs mer här: Val av bredbandslösning. , 513.9 kB.

MittNät är ett samverkansbolag som ägs av nio kommunala stadsnät : Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro, Åmål, Kil och nu även Årjäng. MittNät bildades för att främja öppna, neutrala nät. Samverkansbolaget gör det enklare för näten, oavsett storlek, att ha samma möjligheter att utveckla bredbandet i sin kommun. Genom en och samma knytpunkt underlättar vi även för leverantörer och operatörer att nå fler kunder och koppla ihop kontor i Sverige och världen.

Mer om MittNät kan du läsa om här: Mittnat.nu Länk till annan webbplats.

Hur kommer man enklast igång med sin beställning av tjänster?
När du fått din medieomvandlare installerad och fått klartecken från oss att fibern är aktiverad så kan du efter 1-2 dagar börja beställa de tjänster du vill ha från den tjänsteleverantör du valt.

Det finns två sätt att beställa en tjänst – aktivera direkt i tjänsteportalen eller beställ av tjänsteleverantören.

Genom att aktivera en tjänst beställer du och kommer igång med tjänsten inom fem minuter. Det här fungerar enbart om du sitter direkt inkopplad i din stadsnätsanslutning och du behöver registrera ett konto. Det är enbart internettjänster som går att aktivera, du ser vilka det är genom att en Aktivera-knapp syns på den tjänsten. Andra tjänster än internet kräver viss utrustning från tjänsteleverantören, som t.ex. tv-box, de går därför inte att aktivera och behöver beställas av tjänsteleverantören.

Du kan alltid höra av dig till en tjänsteleverantör om du har frågor om någon tjänst eller om du vill beställa.

Har du funderingar kring en viss tjänst ska du alltid höra av dig till tjänsteleverantören. Det är också leverantörens ansvar att se till att informationen om deras tjänster är rätt och riktig.

För att kunna aktivera en tjänst måste du sitta direkt inkopplad i stadsnätet. Du kan alltså inte sitta på jobbet eller hos grannen för att aktivera en tjänst hemma hos dig. Har du precis fått din anslutning måste den vara helt klar och driftsatt för att du ska kunna aktivera en tjänst. Har du ändå problem med att aktivera en tjänst ska du höra av dig till oss.

Om jag inte har ett svenskt personnummer, hur beställer jag tjänst då? If I don't have a Swedish id-number, how can I order a service?
Vi rekommenderar att du tar kontakt med tjänsteleverantörens kundtjänst så hjälper de dig. We recommend you to take contact with the supplier costumer service you decide to use

Tjänsteportalen är den sida som kommer upp som startsida när du kopplar upp dig mot fibernätet. Där kan du registrera dig med dina personuppgifter för att sedan beställa tjänst samt att du skapar dig en profil som du sedan kan besöka för att kolla upp vad du har för tjänster. Du blir tilldelad användarnamn och lösenord och viktigt är att du skriver ner dessa uppgifter alternativt skriver ut dem.

Jag vill ha trådlöst Internet, vad ska jag tänka på?
Bredbandskollen Länk till annan webbplats. visar en del tips på vad du kan tänka på vid inköp och placering av din Router för att få ett trådlöst fibernät.

Vad gör jag om adress eller lägenhetsnummer på Tjänsteportalen inte stämmer överens med det jag har i verkligheten?
Skriv ner vad du får upp för adress och lägenhetsnummer och kontakta Årjängs Näts kundtjänst.

Om du stöter på detta felmeddelande i Tjänsteportalen, kontakta Årjängs Näts kundtjänst så hjälper vi dig.

I första hand ska du alltid vända dig till din tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Du kan läs mer om detta på fliken Felanmälan.

Tyvärr kan vi inte det. Vi har inga genvägar till supporten hos de olika leverantörerna och tjänsten är ett avtal mellan dig och din tjänsteleverantör.

Servicetekniker skickas ut snarast om det är ett större brott eller avgrävning. Fibernätet övervakas dessutom dygnet runt av en jour som märker om en switch ligger nere. Vi försöker förstås att åtgärda avbrott så fort som möjligt. Driftavbrott meddelas via vår hemsida under Driftstörningar samt ibland på förstasidan under Nyheter.

Det finns inget telefonnummer att ringa under helgen, vi uppdaterar dock vår hemsida med driftinformation under fliken Driftstatus så snart vi kan om det är större fel som drabbar många kunder. Vi har övervakning över hela nätet - dygnet runt - alla dagar i veckan om det blir större fel. Händer det något större avbrott när Årjängs Näts kundtjänst inte har öppet (t.ex. på helgen) får vår jourhavande servicepersonal larm om det. Observera att detta gäller större fel där många kunder är drabbade.

Nej, vi kan tyvärr inte garantera att serviceavgiften inte förändras. Dock har styrelsen i Årjängs Nät satt en budget fram till 2025 som är i balans, och vi kan därför i nuläget inte se att det är aktuellt med en höjning. Om läget förändras av olika anledningar måste nya beslut fattas. Årjängs Näts uppdrag bygger dock på att Årjängsborna ska få så billig fiberuppkoppling som möjligt.

Tjänsteoperatörerna sätter själva sina priser. Med jämna mellanrum förhandlas dessa om och då kan priserna förändras åt olika håll.

Nej, det kan inte Årjängs Nät garantera. Bolaget ägs av kommunen och det är de som ytterst bestämmer om det men det finns ett beslut taget av kommunen i fullmäktige om att Årjängs Nät förbinder sig att inte avyttra stamledningen under avtalstiden med fiberföreningarna (Avtalet löper till 2023). Om Årjängs Nät efter avtalstidens utgång har för avsikt att överlåta eller försälja stamledningen ska kommunfullmäktige beslut om försäljning tas av två olika fullmäktigemöten som förlagts under två olika mandatperioder samt att det ska vara minst sex månader mellan sådana fullmäktigebeslut. Försäljning av stamledningen kan dock ske utan två olika fullmäktigemöten som förlagts under två olika mandatperioder med sex månader mellan om fullmäktige samt 2/3 av föreningarna godkänner detta. Vid försäljning har Nordmarkens fiberförening företräde framför andra köpare.

Årjängs Nät har en serviceavgift på 50 kr/månad och IP-Only har ingen nätavgift eftersom de inte får ta ut det enligt regler från PTS. Varför är det olika?
Svar: Årjängs Nät behöver en serviceavgift för att kunna säkerställa en kvalitativ drift på nätet. Det är heller ingen skillnad mellan Årjängs Nät och andra aktörer på marknaden såsom IP-Only. Alla har rätt att ta ut en service/nätavgift om det behövs. På Årjängs Nät har vi också hört att detta är en information som delats. Vi har därför kontaktat PTS för att få det bekräftat. Svaret från PTS är följande:

Uppgiften om att IP-Only inte får ta ut nätavgift på grund av PTS regler stämmer inte. Det är ett beslut som IP-only själva har tagit vad jag förstår. Det gäller som huvudregel samma regelverk för alla operatörer i Sverige.

Det undantag som finns gäller TeliaSonera, vars priser och villkor på grossistmarknaden omfattas av en särskild reglering. Detta gäller alltså endast priser och villkor som andra operatörer får betala till TeliaSonera för vissa s.k. grossisttjänster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marie andersson