Gräva för fiber vid din fastighet

Schaktning Brunnsvägen
Schaktning Brunnsvägen

Ska du gräva för fiber vid din fastighet? Glöm inte att beställa kabelutsättning i god tid innan du börjar gräva.

Ledningsutsättning

Årjängs Nät har ett antal mil fiberkabel i markerna i Årjängs kommun. Vi hanterar alla förfrågningar om ledningsutsättning via Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Ledningskollen är en tjänst som är kostnadsfri. Genom att ställa förfrågan via Ledningskollen så får samtliga ledningsägare i området kännedom om din planerade grävning. Vare sig det handlar om projektering, samordning eller ledningsanvisning, så kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten.

Vi på Årjängs Nät ansvarar för att markera ut vart vår fiberkanalisation finns på det berörda området. Detta gör vi i samarbete med vår leverantör Geomatikk. Detta innebär att Årjängs Nät inte själva har utsättare på plats.

Tänk på att du behöver fråga om ledningsanvisning för Årjängs fibernät MINST sju (7) arbetsdagar före du tänkt påbörja ditt arbete. Andra ledningsägare kan ha andra tidsfrister så fråga i tid. En ledningsutsättning är sedan giltig i 30 dagar från utförandet.

Genom att göra ledningsanvisningsärenden när ni ska gräva minskar ni risken att gräva av andras ledningar och därmed undvika de kostnader som en avgrävning kan innebära. Det är den ansvarige grävaren som står som kostnadsansvarig vid ev. skador för nätägaren om denne inte har begärt ledningsanvisning. Glöm heller inte kontrollera att din grävare har en giltig ansvarsförsäkring!

Ledningskollen

Ledningskollen.se är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av nedgrävd infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns.

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Tjänsten kan också användas för samordning och informationsutbyte vid planering och projektering.

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig.

Kontakt

 • Årjängs Nät

  Kundtjänst

  072-500 16 22 info@arjangsnat.se

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 1
  672 30 Årjäng


  Telefontider:
  Vardagar kl. 08.00 - 15.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

 • Geomatikk

  För hjälp med pågående ledningsanvisningsärende

  026-12 35 00

  OBS!
  Endast för akuta ärenden.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ewa adolfsson