Personer i ett möte
Unsplash.com

Om oss

Vi är ett kommunalt bolag

Årjängs Nät är en lokal aktör. Vi ägs av Årjängs kommun och vill bidra till samhällsnytta och bra infrastruktur för alla Årjängsbor.

Vår uppgift

Årjängs Näts mål är att etablera ett höghastighetsnät i kommunens tätorter och på landsbygden så att alla kommuninvånare, företag och offentlig sektor erbjuds en fiberanslutning. Bolaget ska tillsammans med partners tillhandahålla en neutral, fiberoptisk plattform och därmed skapa förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

Vår styrelse

Till ledamöter i Årjängs Nät AB:s styrelse för tiden från och med utgången av den ordinarie bolagsstämman 2023 intill slutet av den ordinarie bolagsstämman för 2023-2026, har KF utsett:

Läs mer

Fiberföreningar

Nio ekonomiska föreningar i kommunen bygger och förvaltar fibernät för sina medlemmar. Sex av dessa finns representerade i Årjängs Fibernät.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Årjängs Nät har en öppen Facebook grupp som du kan följa. Här lägger vi ut information om driftstörningar, utvecklingsarbeten och aktuella hädelser. Välkommen att följa oss!

Läs mer

Vår hantering av dina personuppgifter

För Årjängs Nät är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Läs mer