Personal

Händer med pusselbitar
Årjängs kommun/Mostphotos

Årjängs Nät är en lokal aktör. Vi ägs av Årjängs kommun och vill bidra till samhällsnytta och bra infrastruktur för alla Årjängsbor.

Vår uppgift

Årjängs Näts mål är att etablera ett höghastighetsnät i kommunens tätorter och på landsbygden så att alla kommuninvånare, företag och offentlig sektor erbjuds en fiberanslutning. Bolaget ska tillsammans med partners tillhandahålla en neutral, fiberoptisk plattform och därmed skapa förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

VD
Annelie Pettersson
annelie.pettersson@arjangsnat.se

Kundtjänst ,administration och markavtal
Ewa Adolfsson
info@arjangsnat.se
072- 500 16 22

Administration
Karina Spets
info@arjangsnat.se
072-500 16 22

Fibertekniker
Kim Eklund
kim.eklund@arjangsnat.se
070-202 53 77

 

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ewa adolfsson