Styrelse

Kalender
Årjängs kommun/Mostphotos

Vår styrelse väljs på 4 år av kommunfullmäktige i Årjängs kommun.

Till ledamöter i Årjängs Nät AB:s styrelse för tiden från och med utgången av den ordinarie bolagsstämman 2023 intill slutet av den ordinarie bolagsstämman för 2026, har KF utsett:

Ledamöter för perioden 2023-2026

Anders Västsäter (KD), ordförande
Robin Karlsson (L), vice ordförande
Bengt-Åke Karlsson (C), ledamot
Madelene Franzon (M), ledamot
Daniel Markstedt (S), ledamot

Suppleanter för perioden 2023-2026

Lars-Göran Larsson (KD)
Anders Robertsson (MP)
Lennart Nilsson (KD)
Kermit Andersson (M)
Kristina Kristiansson (S)

Revisorer

Lekmannarevisor: Ulla Carlberg.
Auktoriserad revisor: Marcus Persson, KPMG

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ewa adolfsson