Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Information med anledning av coronaviruset
Lyssna

Information med anledning av coronaviruset

UPPDATERAT 2020-12-03
Årjängs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På denna sida uppdaterar Årjängs kommun den senaste informationen.

Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-03

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla Nordmarkens skola 7-9 (högstadiet) stängd även vecka 50, d.v.s. fram till och med fredag 11 december. Läs mer på Information om Corona på skola och förskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning
2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 
Och läs mer på¨ÅGY:s informationssoida Studier Covid-19

Ny föreskrift om besöksförbud på Säbo 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten fattade på torsdagen beslut om nya förskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Töcksfors skola 2020-12-03

Informationen om läget på Töcksfors skola har nu uppaterats på vår sida Information om Corona på skola och förskola

Nordmarkens skola F-6 2020-12-03

Ett ytterligare fall har rapporterats på Nordmarkens skola F-6. Läs senaste uppdateringen på Information om Corona för skola och förskola

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 2020-12-01

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nordmarkens skola år 7-9 stänger idag efter samråd med Smittskydd Värmland 2020-11-30

I samråd med Smittskydd Värmland har vi idag beslutat att stänga Nordmarekens skola 7-9 (högstadiet) från och med i morgon och veckan ut. Läs mer på Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering Töcksfors skola 2020-11-27

Vi har nu fått ett fall av Coronasmitta  på Töcksfors skola. Skolan följer de rutiner som finns.  Smittspårningsarbete genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever. Vårdnadshavare har fått information genom appen Tieto Edu.Läs mer på sidan Information om Corona för skola och förskola

Uppdatering från Nordmarkens skola 2020-11-27

Ett fåtal fall av bekräftad covidsmitta finns på Nordmarkens skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare. Läs mer på sidan Information om Corona på skola och förskola

Vägledning om antigentester (snabbtester) 2020-11-26

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården, laboratorier och andra i regionerna kan använda antigentester (snabbtester) som komplement till PCR-tester för att påvisa pågående covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Smittspridningen kan nå kulmen i mitten av december 2020-11-26

Enligt nya beräkningar kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december. Det visar ett scenario från Folkhälsomyndigheten, som baseras på de inrapporterade covid-fallen mellan den 24 augusti och 6 november 2020. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning på grund av smitta 2020-11-25

För att hindra smitta av coronavirus stoppas all klassrumsundervisning för gymnasieelever från och med imorgon, torsdag 26/11. Skolan är stängd fram till och med fredag 4 december och alla utbildningar på Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning. Läs mer på ÅGY:s sida om Studier Covid-19

Ny smitta på Kvarnåsen - tillfälligt besöksförbud infört 2020-11-24

Vi har ny konstaterad Covid smitta på Kvarnåsen. Ytterligare en har konstaterats smittad med Covid-19. Personal arbetar nu med smittspårning samt andra åtgärder enligt rutin från smittskydd. Läs mer på sidan Frågor och svar om stöd och omsorg

Covid-19 smitta inom barn och utbildning 2020-11-24

Konstaterad covidsmitta finns på Nordmarkens skola 7-9. Skolan följer nu de rutiner som finns och smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever på skolan samt informerat alla vårdnadshavare via mejl.Läs mer här

Länsstyrelsen inför maxgräns om åtta personer för sittande publik. 2020-11-23

Länsstyrelsen Värmland har i dag, 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med i morgon, 24 november 2020, och tills vidare. Undantag gäller för begravning, där antalet deltagare är begränsat till 20. Läs mer hos Länsstyrelsen

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2020-11-20

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förlänger sin överenskommelse om testning och smittspårning. Överenskommelsen gäller för hela 2021. Läs mer hos regeringen

Möjligt att hålla begravningar med max 20 deltagare 2020-11-20

Undantaget gäller sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om. Läs mer hos regeringen

Möjlighet till lokala besöksförbud införs 2020-11-19

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020. Läs mer hos regeringen

Delar av Ågy-skolans vuxenutbildning går över till distansstudier 2020-11-19

Delar av Ågy-skolans vuxenelever går över till distans under vecka 48 för att hindra smitta genom att minska trängsel i skolans lokaler. Läs mer på ÅGY:s sidor om studier Covid-19

Gymnasieskolor får använda distansundervisning för att begränsa smittspridningen 2020-11-18

Från och med måndag 23 november får gymnasieskolor använda distansundervisning som komplement till undervisning på plats. Detta för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Läs mer hos regeringen

Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 2020-11-16

På en extrainsatt presskonferens idag meddelade regeringen att en promemoria skickats ut på remiss med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer att gälla fyra veckor. Läs mer hos regeringen

Antal dagar för ersättningen till riskgrupper utökas
2020-11-16

Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020. Tidigare har regeringen även beslutat att vissa kroniska sjukdomar ska ge rätt till ersättning.  Förändringarna gäller retroaktivt från 1 juli 2020. Läs mer hos Försäkringskassan

Konsekvenser i Årjängs kommun med andledning av skärpta allmänna råd i Värmland 2020-11-13

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under i första hand den tid som de skärpta allmänna råden gäller, 12 november – 10 december, med möjlig förlängning. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas. Läs mer på våra informationssidor om Coronapandemin

Skärpta allmänna råd i Värmland 2020-11-12

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läs mer på vår nyhetssida

Covid-19 smitta inom barn och utbildning 2020-11-12

Ett fall av Covid-19 smitta har upptäckts hos en av den administrativa personalen på Nordmarkens skola. Smittspårningsarbetet följer nu de rutiner som finns och genomförs av både verksamheten och Smittskydd Värmland.  Skolledningen arbetar med informationsinsatser. Läs mer på FAQ för skola och förskola

Alkoholförsäljning förbjuds från klockan 22 2020-11-11

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset föreslår regeringen att alkoholförsäljning förbjuds på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021. Läs mer hos regeringen

Region Värmland går upp i stabsläge 2020-11-10

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge.
– Smittspridningen ökar i Värmland samtidigt som vi har ett ansträngt läge på våra sjukhus. Vi måste vara beredda om detta fortsätter i fel riktning, säger Lena Gjevert. Läs mer hos region Värmland

Fler län får lokala allmänna råd 2020-11-10

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kalmar län, Norrbottens län och Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ytterligare krisåtgärder för företag 2020-11-09

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Läs mer hos regeringen

Skärpta allmänna råd i Kronoberg och Södermanland 2020-11-05

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas de två länen. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Covid-19 smitta inom stöd och omsorg 2020-11-04

Efter provtagning har det visat sig att vi i Årjängs kommun nu drabbats av de första fallen av Covid-19 smitta inom stöd och omsorg. Läs mer här

Uppdaterade regler för restauranger, krogar. 2020-11-04

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsynsvägledning som stöd vid tillämpning av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Beslut om skärpta allmänna råd i Jönköpings län, Hallands län och Örebro län 2020-11-03

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Örebro, Jönköping och Hallands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer om beslutet hos Folkhälsomyndigheten. Här kan du se vilka län som har skärpta allmänna råd. Läs mer om allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen 2020-11-03

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Allt är inte som vanligt 2020-11-03

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot säsongsinfluensa drar i gång
2020-11-02

I år börjar vaccinationerna mot den årliga säsongsinfluensan den 3 november. På grund av den rådande pandemin är vaccination extra viktig, och i år prioriteras vaccination för riskgrupper och personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer i riskgrupp. Läs mer hos 1177.se Värmland

Fortsatt publiktak om 50 personer i Värmland
2020-10-30

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmlands län efter den 1 november 2020. Det blir resultatet av ett beslut som Länsstyrelsen Värmland fattade idag, fredag 30 oktober 2020. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet. Läs mer hos Länsstyrelsen

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län 2020-10-29

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län 2020-10-27

allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
Läs mer hos Region Skåne.

Skärpta Coronaregler i Norge 2020-10-26

Nu skärper Norge sina regler och rekommendationer för sin hantering av pandemin. Hur det påverkar oss i Sverige som exempelvis jobbpendlare kan du läsa mer om på Norges regerings webbplats.

Nu gäller Coronakarantän inom familjen 2020-10-26

När en person testats positivt för covid-19 kommer alla i hushållet att bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs mer hos 1177.se

Regeringen har idag fattat nya beslut med anledning av utvecklingen av pandemin 2020-10-22

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Läs mer hos regeringen
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. För att minska spridningstakten föreslår regeringen en förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den 31 maj 2021. Läs mer hos regeringen

Särskilda rekommendationer för 70+ tas bort 2020-10-22

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte längre finns anledning att vidhålla den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper. För dig som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, gäller att du nu omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Återgång till tidigare regler för läkarintyg 2020-10-20

Från och med den 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn, meddelar Försäkringskassan. Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning. Läs mer hos Försäkringskassan

Skärpta råd i Uppsala län 2020-10-20

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen föreslår undantag från inreseförbudet för elitidrottare 2020-10-20

Regeringen skickar i dag ut ett förslag på remiss som innebär att elitidrottare kan undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Läs mer hos regeringen

Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19 2020-10-15

Folkhälsomyndighetens har uppdaterat rekommendationerna för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Vid egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu även salivprov som komplement till provtagning från näsa och hals. Läs mer hos folkhälsomyndigheten

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19 2020-10-13

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Dessa gäller från och med 19 oktober. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Studenter som dagpendlar till Norge kan nu göra det karantänsfritt 2020-10-07

Norges regering har beslutat att studenter från Sverige som studerar i Norge och dagpendlar, nu kan göra det utan karantän. Läs mer hos Norska regeringen.

Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober 2020-10-07

Polisen har publicerat information på sin webbplats om förändringarna i förbudet på serveringsställen som gäller från den 8 oktober. Läs mer hos polisen

Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare 2020-10-07

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information till föräldrar och vårdnadshavare. Läs mer om hur man skall agera om barnet får symtom på Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19
2020-10-01

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om nya rekommendationer. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksförbudet upphör 2020-10-01

Idag upphävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Ett efterlängtat besked för många, men så viktigt att alla följer rekommendationer och regler för att besöken ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt. Läs mer om vad som gäller i Årjängs kommun

Undantag från 50-personersgränsen 2020-09-29

Regeringen ser över reglerna för hur många deltagare som tillåts i olika sammanhang under pandemin. Läs mer hos regeringen

Besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla från och med 1 oktober 2020-09-29

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information som stöd för verksamheterna och för anhöriga om hur man kan bidra till att minimera smittspridning. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Även Socialstyrelsen informerar på sin hemsida.

Nya restriktioner om smittspridningen fortsätter öka 2020-09-24

Regeringen väljer att inte lätta på några restriktioner just nu, på grund av tecken på ökad smittspridning runt om i landet. Det meddelade regeringen på dagens presskonferens

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar 2020-09-22

Folkhälsomyndigheten uppmanar idrottsrörelsen till större följsamhet av rekommendationerna efter att utbrott inom lagidrott ökat. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1:a oktober 2020-09-15

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre skall upphöra från den 1:a oktober. Detta kom fram på en pressonferens där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkade. Läs mer om beslutet hos Folkhälsomyndigheten och  Socialstyrelsen samt regeringen

Nytt sätt att beställa covid-19-provtagning för barn 2020-09-10

Läs mer om vad som gäller för provtagning av barn under 16 år med symtom. Läs mer hos Region Värmland. Läs mer om hur man lämnar prov i Värmland på 1177.se

Uppdaterade rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer 2020-09-10

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för smittspridning. Läs mer hos folkhälsomyndigheten

Förlängning av åtgärder på sjukförsäkringsområdet 2020-09-07

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, till 31 december (från 30 september).  Läs mer hos regeringen

Insatser mot nya utbrott av covid-19 2020-09-01

Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Råd till äldre 2020-08-31

Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen
2020-08-21

Regeringen kommer inom kort att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Läs mer hos regeringen

Översyn av besöksförbudet på äldreboenden 2020-08-20

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.
Läs mer hos regeringen

Kollektivtrafiken inför skolstart 2020-08-14

Region Värmland informerar om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera fungera inför skolstarten och resten av hösten. Läs mer hos region Värmlands om åtgärder i kollektivtrafiken
Även Värmlandstrafik har uppdaterat sin information inför skolstarten. Bland annat finns information om vilka bussturer som förväntas ha många resenärer. Läs mer hos Värmlandstrafik Info om skolstarten och trafiken Frågor & svar om skolstarten och trafiken

Rekommendationer för säker körverksamhet 2020-08-13

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer som vänder sig till körledare, körsångare och andra berörda som behöver stöd i hur verksamheten kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt under pandemin med covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya reserekommendationer från UD 2020-08-12

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike från den 12 augusti. Läs mer hos UD

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet
2020-07-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen ger länsstyrelserna uppdrag att kommunicera vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. 2020-07-30

Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Läs mer hos regeringen

Nya reserekommendationer från UD 2020-07-29

Idag har Utrikesdepartementet uppdaterat sin reseinformation. Nytt är bland annat att UD ger grönt ljus till att resa till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien . Läs hela nyheten på regeringen sida.

Ersättning till riskgrupper 2020-06-28

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Läs mer om hur det kommer att fungera hos Försäkringskassan

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset
2020-06-28

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många oroar sig för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Det finns samlad information för dig som känner oro just nu, eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa. Läs mer på krisinformation.se

UD häver avrådan för tio länder den 30 juni 2020-06-17

Utrikesdepartementet kommer från den 30 juni att häva avrådan för tio länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Däremot är det fortsatt avrådan till övriga länder. Läs mer hos regeringen

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har publicerat information om resor som ställs in på grund av coronaviruset och covid-19. 2020-06-17

I besluten tar ARN ställning till i vilka situationer konsumenterna har rätt till återbetalning.
Läs mer hos ARN

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 2020-06-16

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.
Läs mer hos Region Värmland

Folkhälsomyndigheten: Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja 2020-06-16

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs 2020-06-15

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.
Läs mer hos regeringen

Regeringen: Semestra säkert i sommar 2020-06-11

Läs näringsminister Ibrahim Baylans uttalande efter presskonferens torsdagen den 11 juni 2020 om vilka åtgärder som gjorts inför sommaren 2020.

Nya allmänna råd inför sommarens resor 2020-06-11

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar 2020-06-11

”Safe to visit” består av tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser. Materialet har tagits fram av Visita i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.
Läs Tryggt restaurangbesök - Trygg hotellvistelse - Trygg camping

Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper har uppdaterats. 2020-06-09
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för inrikes resor lättas 2020-06-05

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Detta besked gavs vid regeringens presskonferens torsdagen den 4 juni, Man sa även att om lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, något som nu blir ännu viktigare än tidigare, uppger regeringen och Folkhälsomyndigheten. Läs mer hos Folkhälsomyngheten

Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-06-04

Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020. Läs mer hos polisen

Sommaren under covid-19

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar.
Krisinformation.se (MSB) samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Idrottstävlingar och matcher tillåts 2020-05-29

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 
Läs även vad Riksidrottsförbundet skriver i frågan på sin webbplats

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen
2020-05-29

 Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälso-myndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Norska gränsen fortsatt stängd 2020-05-15

Nytt möjligt öppningsdatum 15 juni. Läs om beslutet på norska regeringens webbplats.

Transportstyrelsen: 2020-05-14
Firande på studentflak förbjuds

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Läs mer här

Nyheter för inrikes och utrikes resor 2020-05-13

Nu sker stegvisa förändringar i regler och rekommendationer för resor inom och utanför Sverige. Här hittar du några av de senaste uppdateringarna. Läs mer här

Uppdaterad lägesbild om arbetet inom stöd och omsorg 2020-05-06

Årjängs kommun har haft sin krisorganisation aktiverad i flera månader med anledning av coronapandemin. Vårt uppdrag är att minska smittspridningen och att säkerställa kommunens ansvar för verksamheten stöd och omsorg. Läs om hur arbetet fungerar idag.

Folkhälsomyndigheten:
Annorlunda valborg i år 2020-04-28

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Hur går arbetet med att hantera corona i Årjängs kommun? 2020-04-28

Lyssna och titta på ett samtal med Daniel Schützer, Kommunstyrelsens ordförande och Jessica Bergman, verksamhetschef stöd och omsorg. Till våra informationsfilmer

Barnomsorg för dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet 2020-04-16

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronapandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. Läs mer här

Bedriver du en samhällsviktig verksamhet? 2020-04-15

I Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) finns de samhällsviktiga verksamheterna sammanställda. Sammanställningen omfattas av sekretess och kan inte delges offentligt. Identifieringen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning.
Läs MSB:s vägledning här 
Om det finns några frågor kring om din verksamhet är identifierad som samhällsviktig, kontakta Årjängs kommuns säkerhetssamordnare på raddningstjansten@arvika.se  

Presentkort för att stödja det lokala näringslivet
i Årjängs kommun 2020-04-08

På kommunstyrelsens möte den 8:e april beslutades att fler åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet och invånarna i Årjängs kommun. Coronapandemin får påtagliga effekter för näringslivet och så är läget även i Årjängs kommun. Inför påsken har kommunstyrelsen beslutat att ge alla medarbetare och vikarier ett presentkort på 400 kronor att använda hos lokala företag och restauranger. Läs mer här

Nya allmänna råd 2020-04-01

 Håll avstånd och ta personligt ansvar. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten

Begränsningar vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Läs mer på polisens webbplats
Läs också Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Beslut om åtgärdspaket för företag och invånare

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts den 25 mars toga beslut om ett
åtgärdspaket som ska vara ett stöd för företag och invånare i Årjängs
kommun. Samtliga ledamöter var eniga om åtgärderna som ska börja
gälla omgående. Du kan läsa om beslutet här

ÅRJÄNGS KOMMUN BEHÖVER DIN HJÄLP

Vi planerar nu för en situation där vi har, och under mycket lång tid kommer att ha, personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Årjängs kommuns barn, äldre och de med särskilda behov behöver stöd och omsorg. Hjälp oss klara uppdraget.
Anmäl dig här

Så här gör du om du behöver hjälp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av nära och kära, grannar eller på något annat sätt, till exempel med att handla om du är äldre, kontaktar du Frivilliga resursgruppen FRG på telefonnummer: 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Utökad varuhemsändning av dagligvaror

För dig som är som är 70 år och äldre eller är i en riskgrupp samt är skriven i Årjängs kommun finns nu möjlighet att få dagligvaror hemsända Läs mer här

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på annat sätt (till exempel genom att handla, transportera eller något annat) kontaktar du FRG, frivilliga resursgruppen, som samordnar frivilliginsatserna i kommunen.Telefonnumret är 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Vård och omsorg

Frågor och svar om coronasmittan som rör stöd och omsorg hittar du som separat undersida på webbplatsen.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar om coronasmittan som rör skola och förskola hittar du som separat undersida på webbplatsen.    

Kommun och politik

Med anledning av Coronapandemin ger vi våra ledamöter möjlighet att delta på de politiska mötena på distans. Möjligheten till detta regleras i vårt nuvarande reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Årjängs kommun. Ändringen gäller inte Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott där det förekommer sekretessärenden. Läs mer 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 december 2020