Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Information med anledning av coronaviruset
Lyssna

Information med anledning av coronaviruset

UPPDATERAT 2020-09-25
Årjängs kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
På denna sida uppdaterar Årjängs kommun den senaste informationen.

Nya restriktioner om smittspridningen fortsätter öka 2020-09-24

Regeringen väljer att inte lätta på några restriktioner just nu, på grund av tecken på ökad smittspridning runt om i landet. Det meddelade regeringen på dagens presskonferens

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar 2020-09-22

Folkhälsomyndigheten uppmanar idrottsrörelsen till större följsamhet av rekommendationerna efter att utbrott inom lagidrott ökat. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1:a oktober 2020-09-15

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre skall upphöra från den 1:a oktober. Detta kom fram på en pressonferens där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medverkade. Läs mer om beslutet hos Folkhälsomyndigheten och  Socialstyrelsen samt regeringen

Nytt sätt att beställa covid-19-provtagning för barn 2020-09-10

Läs mer om vad som gäller för provtagning av barn under 16 år med symtom. Läs mer hos Region Värmland. Läs mer om hur man lämnar prov i Värmland på 1177.se

Uppdaterade rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer 2020-09-10

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19. Folkhälsomyndigheten ger förslag på åtgärder som verksamheter kan vidta för att minska risken för smittspridning. Läs mer hos folkhälsomyndigheten

Förlängning av åtgärder på sjukförsäkringsområdet 2020-09-07

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, till 31 december (från 30 september).  Läs mer hos regeringen

Insatser mot nya utbrott av covid-19 2020-09-01

Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Råd till äldre 2020-08-31

Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen
2020-08-21

Regeringen kommer inom kort att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Läs mer hos regeringen

Översyn av besöksförbudet på äldreboenden 2020-08-20

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.
Läs mer hos regeringen

Kollektivtrafiken inför skolstart 2020-08-14

Region Värmland informerar om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera fungera inför skolstarten och resten av hösten. Läs mer hos region Värmlands om åtgärder i kollektivtrafiken
Även Värmlandstrafik har uppdaterat sin information inför skolstarten. Bland annat finns information om vilka bussturer som förväntas ha många resenärer. Läs mer hos Värmlandstrafik Info om skolstarten och trafiken Frågor & svar om skolstarten och trafiken

Rekommendationer för säker körverksamhet 2020-08-13

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer som vänder sig till körledare, körsångare och andra berörda som behöver stöd i hur verksamheten kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt under pandemin med covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nya reserekommendationer från UD 2020-08-12

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike från den 12 augusti. Läs mer hos UD

Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Fram till och med den 20 augusti 2020 är det möjligt för assistansanordnare att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av Covid-19. Ansökan görs tillsammans med Årjängs kommun och ska avse kostnader för personer bosatta i Årjängs kommun.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få rätt till statsbidraget. Detta gäller de bolag som har avtal med Årjängs kommun. Årjängs kommun kommer att ansöka vid två tillfällen, i augusti och november, för merkostnader som har uppstått.

Ansökning
Längre ner på denna sida hittar du ansökningsblanketten. I den fyller du i de uppgifter som Årjängs kommun behöver få från dig. De uppgifter som ni skickar in till Årjängs kommun kommer att sammanställas tillsammans med kommunens egna merkostnader. Dina uppgifter kommer därmed inte att skickas in som de är till Socialstyrelsen.

Ansökningsblankett

När ni fyllt i Excel-arket, maila det till ekonomi@arjang.se Senast den 20 augusti ska ansökan vara oss tillhanda. Tidspunkt för andra ansökningsperioden är den 16 november.

När vi har granskat er ansökan och inte saknar några bolagsuppgifter kommer vi skicka tillbaka det för signering. Ni får ett kvitto på att uppgifterna är mottagna hos Årjängs kommun och ni bekräftar att lämnade uppgifter är korrekta. Det är möjligt senare i år att ansöka om merkostnader för resten av 2020. Skulle du missa någon kostnad från perioden 1 februari – 31 juli 2020 i den första ansökan kan du i nästa omgång komplettera med uppgifter.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 går det bra att läsa mer på Socialstyrelsens webbsida. Där lägger de även löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden.
Eller maila ekonomi@arjang.se
Socialstyrelsens sida om statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19
SKR 

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet
2020-07-30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Regeringen ger länsstyrelserna uppdrag att kommunicera vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. 2020-07-30

Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Läs mer hos regeringen

Nya reserekommendationer från UD 2020-07-29

Idag har Utrikesdepartementet uppdaterat sin reseinformation. Nytt är bland annat att UD ger grönt ljus till att resa till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien . Läs hela nyheten på regeringen sida.

Ersättning till riskgrupper 2020-06-28

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Läs mer om hur det kommer att fungera hos Försäkringskassan

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset
2020-06-28

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många oroar sig för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Det finns samlad information för dig som känner oro just nu, eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa. Läs mer på krisinformation.se

UD häver avrådan för tio länder den 30 juni 2020-06-17

Utrikesdepartementet kommer från den 30 juni att häva avrådan för tio länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Däremot är det fortsatt avrådan till övriga länder. Läs mer hos regeringen

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har publicerat information om resor som ställs in på grund av coronaviruset och covid-19. 2020-06-17

I besluten tar ARN ställning till i vilka situationer konsumenterna har rätt till återbetalning.
Läs mer hos ARN

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 2020-06-16

Region Värmland kommer med start den 17 juni erbjuda egenprovtagning för covid-19. Det rör sig om så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.
Läs mer hos Region Värmland

Folkhälsomyndigheten: Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja 2020-06-16

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs 2020-06-15

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020.
Läs mer hos regeringen

Regeringen: Semestra säkert i sommar 2020-06-11

Läs näringsminister Ibrahim Baylans uttalande efter presskonferens torsdagen den 11 juni 2020 om vilka åtgärder som gjorts inför sommaren 2020.

Nya allmänna råd inför sommarens resor 2020-06-11

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar 2020-06-11

”Safe to visit” består av tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser. Materialet har tagits fram av Visita i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.
Läs Tryggt restaurangbesök - Trygg hotellvistelse - Trygg camping

Folkhälsomyndighetens information om riskgrupper har uppdaterats. 2020-06-09
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för inrikes resor lättas 2020-06-05

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Detta besked gavs vid regeringens presskonferens torsdagen den 4 juni, Man sa även att om lättnaderna i reserekommendationerna ska fungera gäller det att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, något som nu blir ännu viktigare än tidigare, uppger regeringen och Folkhälsomyndigheten. Läs mer hos Folkhälsomyngheten

Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-06-04

Säsongsarbetare inom skogsbruk och trädgårdsnäring kan nu anses falla in under undantaget för samhällsviktig funktion, och därmed tillåtas resa in i Sverige. Det beslutade regeringen idag. Ändringarna börjar gälla måndag 8 juni 2020. Läs mer hos polisen

Sommaren under covid-19

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar.
Krisinformation.se (MSB) samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Idrottstävlingar och matcher tillåts 2020-05-29

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten 
Läs även vad Riksidrottsförbundet skriver i frågan på sin webbplats

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen
2020-05-29

 Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.
Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Hur länge är man egentligen smittsam efter en infektion med covid-19? Nu har Folkhälso-myndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Norska gränsen fortsatt stängd 2020-05-15

Nytt möjligt öppningsdatum 15 juni. Läs om beslutet på norska regeringens webbplats.

Transportstyrelsen: 2020-05-14
Firande på studentflak förbjuds

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Läs mer här

Nyheter för inrikes och utrikes resor 2020-05-13

Nu sker stegvisa förändringar i regler och rekommendationer för resor inom och utanför Sverige. Här hittar du några av de senaste uppdateringarna. Läs mer här

Uppdaterad lägesbild om arbetet inom stöd och omsorg 2020-05-06

Årjängs kommun har haft sin krisorganisation aktiverad i flera månader med anledning av coronapandemin. Vårt uppdrag är att minska smittspridningen och att säkerställa kommunens ansvar för verksamheten stöd och omsorg. Läs om hur arbetet fungerar idag.

Folkhälsomyndigheten:
Annorlunda valborg i år 2020-04-28

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Det är viktigt hålla avstånd till andra människor även utomhus. Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Hur går arbetet med att hantera corona i Årjängs kommun? 2020-04-28

Lyssna och titta på ett samtal med Daniel Schützer, Kommunstyrelsens ordförande och Jessica Bergman, verksamhetschef stöd och omsorg. Till våra informationsfilmer

Barnomsorg för dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet 2020-04-16

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronapandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. Läs mer här

Bedriver du en samhällsviktig verksamhet? 2020-04-15

I Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) finns de samhällsviktiga verksamheterna sammanställda. Sammanställningen omfattas av sekretess och kan inte delges offentligt. Identifieringen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning.
Läs MSB:s vägledning här 
Om det finns några frågor kring om din verksamhet är identifierad som samhällsviktig, kontakta Årjängs kommuns säkerhetssamordnare på raddningstjansten@arvika.se  

Presentkort för att stödja det lokala näringslivet
i Årjängs kommun 2020-04-08

På kommunstyrelsens möte den 8:e april beslutades att fler åtgärder ska vidtas för att stödja det lokala näringslivet och invånarna i Årjängs kommun. Coronapandemin får påtagliga effekter för näringslivet och så är läget även i Årjängs kommun. Inför påsken har kommunstyrelsen beslutat att ge alla medarbetare och vikarier ett presentkort på 400 kronor att använda hos lokala företag och restauranger. Läs mer här

Nya allmänna råd 2020-04-01

 Håll avstånd och ta personligt ansvar. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten

Begränsningar vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Läs mer på polisens webbplats
Läs också Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Beslut om åtgärdspaket för företag och invånare

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts den 25 mars toga beslut om ett
åtgärdspaket som ska vara ett stöd för företag och invånare i Årjängs
kommun. Samtliga ledamöter var eniga om åtgärderna som ska börja
gälla omgående. Du kan läsa om beslutet här

ÅRJÄNGS KOMMUN BEHÖVER DIN HJÄLP

Vi planerar nu för en situation där vi har, och under mycket lång tid kommer att ha, personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter. Årjängs kommuns barn, äldre och de med särskilda behov behöver stöd och omsorg. Hjälp oss klara uppdraget.
Anmäl dig här

Så här gör du om du behöver hjälp

Om du inte har möjlighet att få hjälp av nära och kära, grannar eller på något annat sätt, till exempel med att handla om du är äldre, kontaktar du Frivilliga resursgruppen FRG på telefonnummer: 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Utökad varuhemsändning av dagligvaror

För dig som är som är 70 år och äldre eller är i en riskgrupp samt är skriven i Årjängs kommun finns nu möjlighet att få dagligvaror hemsända Läs mer här

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på annat sätt (till exempel genom att handla, transportera eller något annat) kontaktar du FRG, frivilliga resursgruppen, som samordnar frivilliginsatserna i kommunen.Telefonnumret är 076-843 73 23 (Lennart Svensson, ordförande i FRG).

Vård och omsorg

Besöksförbud på våra boenden fr.o.m. 2020-03-11 tillsvidare

Vi inför besöksförbud på äldreboende, korttidsboende och gruppboende LSS på grund av det rådande läget med det nya coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre.
Vi följer råden som Folkhälsomyndigheten och Region Värmland utfärdat.

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april och ersätter den tidigare rekommendationen med en enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Övriga verksamheter inom vård och omsorgs som är stängda:  

  • Oasen, daglig verksamhet för personer med demens
  • Daglig verksamhet inom socialpsykiatrin
  • Gympasalen på Kvarnåsen stängd
  • Pelarsalen Kvarnåsen stängd stängd pga smittorisk
  • Matsalen på Kvarnåsen är stängd pga smittorisk

Information till äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Frågor och svar om coronasmittan som rör stöd och omsorg hittar du som separat undersida på webbplatsen.

Utbildning och barnomsorg

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Från och med onsdag 18 mars kommer all undervisning på Årjängs gymnasieskola förläggas till hemmen och fortsätta på distans. Lärarna lägger ut arbetsuppgifter och information på skolans lärportal It’s Learning. Eleverna ska fortsätta att studera enligt lärarnas upplägg. Elever på SFI kommer att få arbetsuppgifter och instruktioner på posten. 

Öppna förskolan stängd

Öppna förskolan och all gruppverksamhet på familjecentralen är stängd för att förhindra smittspridning av covid-19.

Frågor och svar om coronasmittan som rör skola och förskola hittar du som separat undersida på wepplatsen.    

Kommun och politik

Med anledning av Coronapandemin ger vi våra ledamöter möjlighet att delta på de politiska mötena på distans. Möjligheten till detta regleras i vårt nuvarande reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Årjängs kommun. Ändringen gäller inte Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott där det förekommer sekretessärenden. Läs mer 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 september 2020