Yrkesutbildningar

Om du saknar gymnasial yrkesutbildning kan Yrkesvux vara det du söker. Här hittar du de utbildningar som vi erbjuder just nu. Det är efterfrågan som styr vilka utbildningar som skolan erbjuder.

Barnskötarutbildning på distans

Vi välkomnar dig att söka vår yrkesutbildning inom barn och fritids hos oss på trevlig Komvux i Årjäng!

Utbildningen läser du som heltidsstudier på distans under tre terminer. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Obligatoriska närträffar i skolan en dag i veckan för praktiska moment och olika former av examinationer. Du lämnar in uppgifter och kommunicerar med din lärare på skolans lärplattform It’s Learning. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta med barn inom förskolan eller i andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna eller lärarna i fritidshem. Utbildningen innehåller 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande där du ges möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken tillsammans med en handledare.

Du kan också läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller fortbilda dig i ditt arbete.

Startar under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt och att nödvändiga beslut fattas.

Studiestart till Barnskötarutbildningen augusti 2024, studieavslut december 2025.

E-tjänsten för ansökan är stängd.

Behörighetskrav; För att ha möjlighet att genomföra utbildningen krävs minst betyget E i svenska grund delkurs 4 eller svenska som andraspråk grund delkurs 4. Inför APL kommer det att krävas ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Vård- och omsorgsutbildning på distans till undersköterska

Vi erbjuder yrkesutbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Utbildningen läser du som heltidsstudier på distans under tre terminer. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Obligatoriska närträffar i skolan en gång i veckan för praktiska moment och examinationer. Du lämnar in uppgifter och kommunicerar med din lärare på skolans lärplattform It’s Learning. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, handikappomsorg eller som personlig assistent. Du kan också läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller fortbilda dig i ditt arbete.

Startar under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt och att nödvändiga beslut fattas.

Studiestart till Vård- och omsorgsprogrammet augusti 2024, studieavslut december 2025.

E-tjänsten för ansökan är stängd.

För att ha möjlighet att genomföra utbildningen krävs minst betyget E i svenska grund, delkurs 4 eller svenska som andraspråk grund, delkurs 4.

Studievägledning och studieplan

Vid ett vägledningsmöte ska du vara beredd på att redogöra för dina mål med studierna. Ta med gamla betyg och intyg från tidigare studier, även eventuella arbetsgivarintyg som är relaterade till dina studier. Vid mötet bedöms din möjlighet att få studera, kurser du behöver samt upprättande av en individuell studieplan.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå eller för dig som behöver komplettera för kommande yrke och arbetsliv.

Många yrkesutbildningar kan du läsa som lärling vilket innebär att minst 70% av tiden fullgörs ute på arbetsplatser.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström