Yrkesutbildningar

Om du saknar gymnasial yrkesutbildning kan Yrkesvux vara det du söker. Här hittar du de utbildningar som vi erbjuder just nu. Det är efterfrågan på som styr vilka utbildningar som skolan erbjuder.

Lärlingsutbildning mot Handel

Lärlingsutbildning mot Handel är en utbildning där minst 70 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd inom lokal handel. Utbildningen omfattar 400 poäng och genomförs som heltidsstudier på en termin. De kurser som ska läsas är Servicekunskap, Personlig försäljning samt Hantering av varor och gods där truckkortsbehörighet ingår. Deltagare som har annat modersmål än svenska läser även Svenska som andraspråk 1.

För att ha möjlighet att fullfölja utbildningen krävs minst betyget E i svenska grund eller svenska som andra språk grund. Utbildningen ger berättigande att söka studiemedel hos CSN.

Startar under förutsättning att nödvändiga beslut fattas och att antalet sökande är tillräckligt.

Studiestart 17 januari 2022, studieavslut juni 2022. Ansök senast 5 december.

Välkommen med din ansökan!

Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska

Vi erbjuder en yrkesutbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Utbildningen läser du som heltidsstudier fördelat på tre terminer. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, handikappomsorg eller som personlig assistent. Du kan också läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller fortbilda dig i ditt arbete. Utbildningen har flexibel intagning.

Studiestart januari 2022, studieavslut juni 2023. Senaste ansökningsdag är 21 november 2021.

Välkommen med din ansökan!


Vård- och omsorgsutbildning till vårdbiträde

Vi erbjuder en yrkesutbildning som ger möjligheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning samt mycket mer inom omvårdnad.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde inom bland annat äldresomsorgen, sjukvården, på sjukhus, psykiatrin eller mot LSS.

Lärlingsutbildning mot grafisk industri

Lärlingsutbildning mot grafisk industri är en utbildning där 70 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd i samverkan med ett av kommunens företag. Utbildningen omfattar 900 poäng och genomförs över två terminer på heltid. För att ha möjlighet att genomföra utbildningen krävs minst betyget E i svenska grund eller svenska som andra språk grund. Utbildningen ger berättigande att söka studiemedel hos CSN.

Startar under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt och att nödvändiga beslut fattas.

Studiestart 23 augusti 2021, studieavslut juni 2022.

Lärlingsutbildning mot kock i storkök

Lärlingsutbildning mot kock i storkök är en utbildning där minst 70 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd i kommunens olika tillagningskök. Utbildningen omfattar 1000 poäng och genomförs över två terminer på heltid. För att ha möjlighet att fullfölja utbildningen krävs minst betyget E i svenska grund eller svenska som andra språk grund. Utbildningen ger berättigande att söka studiemedel hos CSN.

Startar under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt och att nödvändiga beslut fattas.

Studiestart 23 augusti 2021, studieavslut juni 2022.

Studievägledning och studieplan

Vid ett vägledningsmöte ska du vara beredd på att redogöra för dina mål med studierna. Ta med gamla betyg och intyg från tidigare studier, även eventuella arbetsgivarintyg som är relaterade till dina studier. Vid mötet bedöms din möjlighet att få studera, kurser du behöver samt upprättande av en individuell studieplan.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå eller för dig som behöver komplettera för kommande yrke och arbetsliv.

Många yrkesutbildningar kan du läsa som lärling vilket innebär att minst 70% av tiden fullgörs ute på arbetsplatser.

Kontakt

 • Samordnare Vuxenutbildningen

  Maria Bleckberg

  0573-14041 maria.bleckberg@arjang.se

  Besöksadress

  Högdalsvägen 4, 672 31 Årjäng

  Postadress

  Box 906, 672 29 Årjäng

  För att boka samtal och besök ta kontakt via mejl eller telefon.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström