Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Familjecentralen

Familjecentralen
Familjecentralen

En samverkan mellan regionen, stöd och omsorgsnämnd samt barn och utbildningsnämnd.

Målen med vår verksamhet är:

 • Att den följer de behov som finns i vår kommun just nu, utifrån barns och familjers individuella livssituationer.
 • Erbjuda en mötesplats för:
  - Barn från 0-6 år i vuxet sällskap.
  - Blivande föräldrar.
  - Övriga besökande till berörda verksamheter.
 • Skapa och stärka nätverk runt samtliga målgrupper.
 • Ge stöd vid behov.
 • Fungera som ett kunskaps och informationscentrum för våra målgruppe.

Att erbjuda en verksamhet som alla kan vara stolta över och minnas med glädje.

För barnets bästa

Barnhälsoteamet kontaktas när det finns frågetecken angående barns och gruppers utveckling ur ett socialt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.

Barnavårdscentralens lokaler ligger i Familjecentralens lokaler i Årjäng (mitt emot vårdcentralen Årjäng, på andra sidan vägen).

Barnhälsovården arbetar förebyggande med insatser såsom stöd, rådgivning i samspel med vårdnadshavare - bidra till barns (0-6 år) hälsa och utveckling. Här har vi tystnadsplikt och alla besök på BVC är kostnadsfria

Vi arbetar med tidsbokade mottagningar, kontakta oss gärna och boka tid.

Telefontider:
Måndag - Torsdag 08.30-09.00

Frida Carlsson 010-831 49 23
Anne-Marie Lind 010-831 49 25

Verksamhetens innehåll

 • hälsovård under graviditet och efter tidig hemgång
 • preventivmedelsrådgivning
 • gynekologisk cellprovskontroll
 • arbete för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner samt utåtriktad verksamhet.
 • ungdomsmottagning. För dig upp till 23 år. Kurator finns tillgänglig.
 • tillgång till läkare för mödrahälsovård och ungdomsmottagning.

Är till för barn mellan 0-6 år, i sällskap med förälder eller annan vuxen.

Kontakt

 • Verksamhetschef BUN

  May Bjerklund

  0573-142 01 may.bjerklund@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 30 Årjäng

  Verksamhetschef för Barn- och utbildning. May har det övergripande ansvaret för skolverksamheten.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson